Ik blijf vechten voor de provincie Limburg!

“Ik val in herhaling, maar ik vind dat de provincies moeten blijven bestaan”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Het is er verdacht stil rond.
Geen goed teken volgens mij.

Ik zou er graag eens publiek willen over debatteren met Viceminister-president en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen Bart Somers. Daarom had ik 14 dagen geleden twee vragen ingediend om aan hem te stellen in de Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering. Maar vragen geweigerd!
Ik heb ze dan maar schriftelijk gesteld.

De éne vraag handelt over de zogeheten commissie decentralisatie, die volgens het regeerakkoord zou opgericht worden door de Vlaamse regering.
De andere vraag gaat over het dossier regiovorming dat in het Vlaams regeerakkoord staat.

Beide dossiers zullen ongetwijfeld hun repercussie hebben op het verder bestaan en functioneren van de provincies en wellicht ook op eventuele fusies van gemeenten.  Dat verdient toch wel een publieke debat.

Ondertussen lees je in de media dat Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding Wouter Beke ‘in overleg met de sector een nieuwe zorgstructuur in Limburg wil opzetten’. (1)
In 2017 de bevoegdheid welzijn weggehaald bij de provincies, nauwelijks drie jaar later een nieuwe structuur opzetten.
Onvoorstelbaar!”

  • Foto: provinciehuis Hasselt, nl.wikipedia.org, Paul Hermans, eigen werk.