Hoogstamboomgaarden: dringend handhaven!

“Er zijn in Sint-Truiden weer maar eens heel wat hoogstamboomgaarden gesneuveld.
Gewoon schandalig”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Het stadsbestuur van Sint-Truiden faalt weer maar eens qua handhaving.
Grote woorden, maar in de praktijk niets.

Binnenkort is ons uniek erfgoed in Haspengouw verdwenen.
Ik pleit al jaren dat de overheid veel strenger moet toezien op het behoud en het opnieuw aanplanten van hoogstam.
Als er dan toch -uitzonderlijk wat mij betreft- kapvergunningen afgeleverd worden, bijvoorbeeld ingeval van zieke bomen, moet er opgevolgd worden of de vergunningsvoorwaarden nagekomen worden.
Meestal gaat het om de verplichting om nieuwe bomen aan te planten.
Gemeenten zouden moeten verplichten om, bij kapvergunningen, in principe enkel nieuwe hoogstam aan te planten. Bovendien zou er een hoge waarborg per gekapte boom moeten gevraagd worden.
Als er illegaal bomen gekapt worden, moet er streng opgetreden worden door de gemeenten, de politiezones en achteraf het parket: de straffen en de boetes kunnen niet hoog genoeg zijn.

Als toenmalig voorzitter van de vzw Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren (RLHV) heb ik diverse pogingen gedaan om tot een éénvormig beleid te komen voor heel Zuid-Limburg, tevergeefs.
Ik begrijp dat gemeenten op hun lokale autonomie staan, maar toch.

Aan politiek doen, betekent vooruitkijken. Wel, het behoud van hoogstamboomgaarden is vanuit natuur, biodiversiteit en toeristisch en cultuurhistorisch standpunt bekeken, vooruitzien.
Er is een globaal beleid nodig.
Ik zal er Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele opnieuw over ondervragen.

Hieronder vindt u de bijdrage op de nieuwswebsite www.trudocs.be over de gebeurde feiten. (1)