Hervorming (hoger) politieonderwijs: dossier ligt stil

“Dat is mijn conclusie na mijn vraag aan Ben Weyts, Viceminister president van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand op donderdag 18 juni 2020 in de Commissie Onderwijs”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon had samen met de veiligheidsscholen het plan opgevat om het politieonderwijs meer af te stemmen op het reguliere onderwijscircuit. Daarom had ik ook liever gehad dat de minister-president deze vraag zelf zou beantwoord hadden.
Als toenmalig politiek verantwoordelijke van het Provincie Limburg Opleiding en Training (PLOT) en gedeputeerde voor Veiligheid heb ik dat plan mee uitgetekend.
Voor mij zou het een mooie vorm van samenwerkingsfederalisme kunnen zijn”, aldus Ludwig Vandenhove.

Aan Vlaamse kant is er inmiddels een beroepskwalificatie ‘inspecteur politie’ ontwikkeld.
Vorig jaar heeft de Vlaamse regering het besluit tot ontwikkeling van de onderwijskwalificatie ‘graduaat in de politiekunde’ genomen
.
Erkende politiescholen kunnen een dergelijke aanvraag voor een toets nieuwe opleiding indienen bij de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO).
De bedoeling is dat alle Vlaamse veiligheidsscholen samen één gezamenlijke vraag indienen.
Dat is nog niet gebeurd, omdat huidig minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem, volgens informele bron, niet echt trekt aan deze piste.

Wat het secundair onderwijs betreft, is er meer evolutie.
Er zijn plannen om een nieuwe opleiding ‘Defensie en Veiligheid’ in te voeren in de derde graad technisch secundair onderwijs (TSO).
Deze nieuwe richting in het TSO zou ingericht worden vanaf 1 september 2021.
Zij moet leiden tot tewerkstelling bij defensie, brandweer, politie, justitie en private veiligheid. Dat is wel belangrijk: dat tewerkstellingsmogelijkheden de echte finaliteit vormen. Dat is nu immers niet altijd het geval met de bestaande veiligheidsopleidingen in het TSO en Secundair na secundair (SE-n-Se). (1)

Ik hoop dat er verder gewerkt wordt aan dit belangrijke opleidingsdossier voor veiligheidsberoepen.
Het kan de kwaliteit van de veiligheidsberoepen alleen maar ten goede komen
.”

U kan de vraag, het antwoord en het verloop van het debat vinden op www.vlaamsparlement.be, Commissie voor Onderwijs van 18 juni 2020.