Herstelproject heischraal en blauwgrasland in Nieuwenhoven

“Wij blijven investeren in het provinciaal domein Nieuwenhoven, deze keer in de natuur via het herstelproject van heischraal en blauwgrasland”, zegt gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur Ludwig Vandenhove.

Hieronder vindt u het persbericht en het artikel op www.hbvl.be op donderdag 5 juli 2018. 

Zie ook Nieuwe bijenhal in Nieuwenhoven van 07-07-2018, Plannen bezoekerscentrum Nieuwenhoven van 08-12-2017 en Blijven investeren in het domein Nieuwenhoven van 19-11-2015 op deze website.

Foto’s: Robin Reynders en Christel Bouchet