Handhaving Onroerend Erfgoed

“Meer en  betere handhaving, meer gecoördineerd en zoveel mogelijk bestuurlijk optreden, dat is wat in Vlaanderen zou moeten gebeuren”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.

“Enige tijd geleden vroeg ik de cijfers qua personeel, aantal processen-verbaal en inbreuken via een schriftelijke parlementaire vraag al op aan minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir.
Recent deed ik datzelfde aan Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele.

Het is sowieso al een heel kluwen om een globaal zicht te krijgen op het globaal handhavingsbeleid in Vlaanderen. Dat bleek ook nog maar eens op de toelichting, die gegeven werd in de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie van dinsdag 9 juni 2020 door voorzitter Michael Faure, voorzitter van de Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu (VHRM).
Hij becommentarieerde het ‘Handhavingsrapport Ruimtelijke Ordening’ en het ‘Milieuhandhavingsrapport’ van 2018.

Het is de taak van Vlaams minister Zuhal Demir, die zich de bevoegdheden ‘Justitie’ en ‘Handhaving’ aanmeet, om een globaal en goed uitgewerkt handhavingsbeleid voor Vlaanderen uit te tekenen,.
Een goede handhaving moet horizontaal gebeuren over diverse bevoegdheidsdomeinen heen.

Met de recente discussie over de praktijktesten in de Vlaamse regering is er alleszins geen goed voorbeeld qua handhaving gegeven op Vlaams niveau.” (1)

Hieronder vindt u de schriftelijke vraag en het antwoord.