Grote haagplantactie van Limburgse Jagersvereniging

Op zondag 26 februari 2017 werden meer dan 12 500 inheemse struiken geplant door de Limburgse jagersvereniging (LJV), afdeling van de Hubertusvereniging Vlaanderen.

Gedeputeerde Ludwig Vandenhove was erbij zowel in Diets-Heur (Tongeren), als in Kortessem.

"Mooi initiatief", zegt Ludwig Vandenhove. "Of hoe jacht en natuur samen positief bezig zijn in de OPEN ruimte.
In Diets-Heur komt er nog het aspect beheersing van  de wateroverlast bij. Bovendien is er daar een intense samenwerking met een bijenkweker. Een echte geïntegreerde aanpak dus.
Voor mij is dit nog maar eens de bevestiging dat op lokaal vlak veel kan gerealiseerd worden.

Op een niet al te drukke zondagmorgen door Haspengouw 'toeren', geeft een prachtig gevoel.
Je ziet dan pas hoe de dorpen 'vervallen zijn' zonder school, café, voetbalterrein, etc.
Het zou een maatschappelijke prioriteit moeten zijn om hier opnieuw in te investeren. Neen, het nog toenemend individualisme gaat niet vanzelf afnemen, laat staan verdwijnen.

Nog een ervaring: (sommige) jagers kunnen ook goede likeur (of iets sterker) 'stoken'." 

Hieronder vindt u het persbericht. 

Grote haagplantactie van Limburgse Jagersvereniging

Tongeren/Kortessem - Op zondag 26 februari 2017 zette de Limburgse Jagersvereniging (LJV), afdeling van de Hubertusvereniging Vlaanderen, in het bijzijn van gedeputeerde van Natuur Ludwig Vandenhove, de patrijzenheggen met een aanplantactie in de kijker.
Dit jaar hebben wij speciale aandacht voor de ondersteuning van het op Vlaams niveau lopende ‘patrijzenproject’, door de aanleg, het herstel of de heraanleg van meerdere kilometers patrijzenheggen”, zegt Jean Dreessen namens de werkgroep ‘Biotoop- en wildbeheer’ van de LJV-HVV.
Kiezen voor een voldoende dichte en kwaliteitsvolle ecologische infrastructuur is rechtstreeks kiezen voor de overleving van een groot aantal dieren en planten. Voor het behoud van de biodiversiteit in onze drukbevolkte streek zijn hagen dus een onmisbaar natuurlijk element”, aldus gedeputeerde van Natuur Ludwig Vandenhove.

Op initiatief van de werkgroep ‘biotoop- en wildbeheer’ van de Limburgse Jagersvereniging (LJV), afdeling van de Hubertusvereniging Vlaanderen (HVV), en in navolging van enkele soortgelijke acties in het verleden, wordt hiermee andermaal een sensibiliseringscampagne opgezet voor meer aandacht voor Kleine Landschaps-Elementen (KLE), met name de hagen, houtkanten en bosranden.
Dit keer zullen door jagershanden onder het motief “3,5 km patrijzenheggen voor Limburg” meer dan 12 500 inheemse struiken onze natuur komen versterken.

Aan alle Limburgse WBE’s en hun leden werd de mogelijkheid geboden om uit een weloverwogen geselecteerde lijst van een 30-tal streekeigen planten hun keuze te maken.
Deze lijst werd samengesteld mede door de steun van de Provinciale Regionale Landschappen en de provincie Limburg.
Een 8-tal  WBE’s en hun leden, verspreid over heel Limburg, maakten dit jaar van het aanbod gebruik om tegen zeer scherpe prijzen kwaliteitsvol plantgoed aan te schaffen om het daarna op weloverwogen plaatsen te planten, dit jaar dus meer dan 12 500 planten.
Wij willen als jagers, wild- en natuurbeheerders ook op deze wijze meewerken aan het behoud en verbetering van onze leefomgeving door onze jachtvelden duurzaam te veredelen tot uitstekende biotopen voor de vele in het wild levende soorten”, aldus Jean Dreessen.
Wij zijn dit als jagers-natuurmensen, gedreven door het buitenleven, aan onze omgeving verplicht.”
Daarom willen de LJV-werkgroep ‘biotoop- en wildbeheer’ deze actie zoals vorige jaren de nodige aandacht blijven geven en de WBE’s en hun leden dusdanig blijven stimuleren en ondersteunen.

Indien de jagers de haag zien voor behoud van een wildstand dan zal dezelfde haag ook haar diensten bieden voor een mooiere groene ruimte waarvan de wandelaars en fietsers kunnen genieten.
Voor de bijen komen er dan op vaste plaatsen bloemen bij en voor tal van zangvogels nest en broedgelegenheid in de lente en voedsel en windscherm in het najaar.
Op natuurlijke wijze kunnen erosiegevoelige gronden ermee beschermd worden of zelfs overstromingsrisico gereguleerd. Ook het zwerfvuil naast de wegen zou ermee kunnen worden tegengehouden.
Voor al deze toepassingen moet de haag in het platteland opnieuw haar waardevolle maatschappelijke betekenis krijgen. 
Het is geen toeval dat ik als gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur ook met jacht bezig ben. Jacht en natuur zijn niet tegengesteld aan mekaar, zij kunnen en moeten integendeel samengaan. Overleg en samenwerking zijn sleutelwoorden bij het beheer van de OPEN ruimte”, zegt Ludwig Vandenhove.

Zie ook Haagplantactie Limburgse Jagersvereniging (LVJ)  van 08-03-2016 op deze website.