Graag snel een nieuw dementieplan

Dat vroeg Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove aan minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding Wouter Beke op dinsdag 4 februari 2020.

“Het vorige plan voor een dementievriendelijk Vlaanderen is afgelopen in 2019. Vandaar mijn vraag.
Wat is de timing voor een nieuw Vlaams plan voor dementie?”, aldus Ludwig Vandenhove.

“Eén van de aspecten, die nauw samenhangen met het toenemend probleem van dementie in onze maatschappij is de mantelzorg.
In welke mate zal de minister samen met een nieuw dementieplan aandacht schenken aan personen, die bijvoorbeeld zorgen voor familieleden?”

Minister Wouter Beke liet zich niet vastpinnen op een datum.
Momenteel wordt het vorige plan nog geëvalueerd.
Net zoals het dementieplan zal het mantelzorgplan geëvalueerd en geactualiseerd worden.

“Een beetje ontgoochelend”, zegt Ludwig Vandenhove.
“Dementie is een toenemend probleem in onze samenleving, waarmee steeds meer personen en gezinnen geconfronteerd worden. Een actueel dementieplan is dan ook dringend.”

De vraag, het antwoord en het verloop van het debat kan u vinden op  www.vlaamsparlement.be, Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding.