Gemeenteraad maandag 27 augustus 2018

Op maandag 27 augustus 2018 was het gemeenteraad met de augustuskermis op de Grote Markt op de achtergrond.

sp.a-fractieleider Filip Moers kwam tussen op 2 punten: enerzijds de definitieve aanvaarding van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) (niet goedgekeurd door de sp.a), anderzijds de rekening 2017.
De gezonde bomen op het Sint-Maartenplein zijn hetzelfde lot beschoren als de platanen op de Grote Markt. Ook zij worden gekapt, ondanks bezwaren.
Andere steden planten bomen tegen de luchtvervuiling en de CO2-problematiek, de stad Sint-Truiden kapt ze.
Wij hebben als sp.a Sint-Truiden geen probleem met bijkomende woongelegenheid met plein en structureel groen binnen de nieuwe stedelijke woonprojectzone, maar wij hebben vragen bij de creatie van nieuwe handelspanden, gezien de grote leegstand.
Hetzelfde geldt voor de voorziene ondergrondse publieke parking: dit gaat compleet in tegen het mobiliteitsplan en zal voor heel wat overlast zorgen in de Schepen Dejonghstraat.
De sp.a-fractie is het helemaal niet eens met de nabestemming 'wonen' die op het oud-Atheneum in de Zoutstraat gelegd wordt.
Dat gebouw ligt al jaren in een zone voor gemeenschapsvoorzieningen en dat moet zo blijven, zodat de er gevestigde verenigingen er gehuisvest kunnen blijven.
Het gebrek aan herstellingen, ja zelfs onveilige situaties met de elektricteit, die niet meer aangepakt worden, zijn misschien al de voorbode van dit onheil. 

Voor wie er nog zou aan twijfelen: de gemeentekas is leeg.
Uit de rekening 2017 blijkt andermaal dat de werkingskosten en de personeelskosten sterk stijgen.
De schuldaflossingen worden op een later tijdstip betaald.
De schuld is deze legislatuur verdubbeld: van 65,5 miljoen euro tot om en bij de 120 miljoen euro.
De CD&V-Open Vld-meerderheid heeft zo een juridisch kluwen gemaakt van de belasting op de eroshuizen (op de Chaussée d’Amour) dat ze niet konden geïnd worden in 2017.
Gevolg: verlies van 200 000 euro belastinginkomsten.

sp.a-gemeenteraadslid Gert Stas deed nogmaals een oproep om schoolstraten in te richten. Met andere woorden, de auto's een halfuur voor en na de schooltijd weren.
Positief voor de verkeersveiligheid, de CO2-problematiek en tegen de luchtvervuiling.
“Wij willen als sp.a kleine ingrepen om mobiliteit en leefbaarheid van de stad te verhogen”, aldus Gert Stas.
Begin met het autovrij maken van straten waar een school gelegen is bij het begin en het einde van de schooldag.”

 

Zie ook Wat een geklungel! van 31-08-2018 en sp.a Sint-Truiden wil schoolstraten van 28-08-2018 op deze website.