Geknoei en favoritisme

Geknoei en favoritisme

“Andere termen heb ik er niet voor”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

“Ik heb het over het nieuwe retributiereglement op de inname van openbaar domein in Sint-Truiden dat tijdens de gemeenteraad van maandag 18 november 2019 door de CD&V-N-VA-Open Vld-meerderheid is goedgekeurd.
Amper enkele maanden na de goedkeuring-begin vorig jaar- komt deze aanpassing er al.
Constant ‘reparatiebeslissingen’ met dit college van burgemeester en schepenen. Geknoei dus.

Waarom reparatie?

Omwille van slordigheden in het reglement, maar vooral omdat ze de uitbater van de Eisbear Bar tijdens de eindejaarsperiode financieel willen terwille zijn. Dus louter favoritisme en ten nadele van de lokale middenstand en horeca.
Als het oorspronkelijke reglement zou gehandhaafd worden, moet deze uitbater meer dan 74 000 euro inname openbaar domein betalen. En nu: nul euro! 
Waarom moet de horeca dan betalen voor terrassen?
Waarom moeten de marktkramers en de foorreizigers dan betalen voor inname openbaar domein?
Waarom? Omdat ze inkomsten hebben. Juist daarom zou die uitbater van die Eisbear Bar ook moeten betalen. Indien niet, moeten onze zelfstandigen en de marktkramers in de toekomst eveneens maar niets meer betalen.

Onduidelijkheid troef: als de activiteit, ook een privé-activiteit, een publiek karakter heeft, kan er vrijstelling zijn.
Dit is een vrijgeleide voor het schepencollege om te oordelen wie wel en wie niet moet betalen.

Op de vele vragen, die we als sp.a fractie gesteld hebben tijdens de gemeenteraad, uiteraard, zoals zo vaak, geen antwoord.

Het was ook duidelijk te merken dat binnen de meerderheid zelf nog veel vragen zijn.
Schepen van Financiën Jo Francois heeft zelfs aangekondigd dat er best een nieuw overkoepelend reglement komt, waarin de diverse elementen meer op elkaar afgestemd geraken.
Het beste bewijs dat deze snelle aanpassing nu precies gebeurt voor die Eisbear Bar!"

Hieronder vindt u het artikel dat hierover op de website van Het Laatste Nieuws staat. (1)

rood balkje

rood balkje