Geen (concurrentie)strijd tussen Limburgse winkelsteden!

Toen tijdens de verkiezingscampagne een aantal steden en/of private handelaars bepaalde initiatieven genomen hebben, heeft burgemeester Ludwig Vandenhove altijd gepleit voor de nodige rust en sereniteit.
Laten we eerst toeristen en klanten naar Limburg halen en laten we dan bekijken hoe elke stad en/of gemeente aan haar of zijn trekken komt.
Ook, nu de verkiezingskoorts voorbij is, blijft burgemeester Ludwig Vandenhove bij dit standpunt.


Gratis bussen naar Hasselt en Lommel, gratis parkeerplaatsen in Sint-Truiden, etc.
Het waren initiatieven, die net voor de verkiezingen van 8 oktober 2006 in/> Limburg in een aantal steden en gemeenten genomen werden.Ook toen heeft Ludwig Vandenhove, burgemeester van de stad Sint-Truiden, gereserveerd en sereen gereageerd: ‘Laten we eerst ervoor zorgen dat we toeristen en klanten naar Limburg halen en laten we dan, bij manier van spreken, ‘vechten’ om te kijken waar de mensen willen naartoe gaan.’
Het is goed dat elke stad naar de toekomst toe bepaalde initiatieven neemt om bijvoorbeeld tijdens de weekends, of tijdens bepaalde periodes of naar aanleiding van evenementen, extra volk naar haar of zijn stad toe te trekken.
Dit moet echter gebeuren door een mix van maatregelen en in een geest van gezonde in plaats van (on)gezonde (politieke) concurrentie.
Met een mix van maatregelen bedoelt Ludwig Vandenhove burgers aantrekken, die per auto, maar evengoed met het openbaar vervoer, te voet, per fiets of via andere vervoersmiddelen komen.

‘Hoe valt het in godsnaam te rijmen dat wij dagelijks alle mogelijke acties doen om een evenwichtig vervoersaanbod te creëren, waarin de auto uiteraard zijn plaats heeft, en dan ineens gratis parkeerplaatsen gaan promoten tijdens weekends?
Dit gegeven staat niet alleen haaks op het algemeen gevoerd beleid, maar gaat ook voorbij aan een tendens, waarbij mensen, die tijdens de week inkopen doen er inderdaad belang bij hebben om hun auto zo dicht mogelijk bij een zaak te parkeren, net zoals de lokale middenstand, maar tijdens de weekends bekijken diezelfde mensen inkopen doen en/of shoppen meer en meer als vrije tijdsbesteding en willen ze rustig wandelen.’

In ‘Het Belang van Limburg’ van donderdag 18 januari 2007 verwoordde burgemeester Ludwig Vandenhove het zo: ‘Ik vind niet dat er een opbod moet zijn tussen steden. Trouwens, wij doen er alles aan om de auto zoveel mogelijk uit de stad te houden. We zetten mensen aan om te fietsen en om het openbaar vervoer te gebruiken, dan past het natuurlijk niet om die auto op zaterdagen ineens wel aan te moedigen. We kunnen wel andere initiatieven uitwerken om ons stadscentrum aantrekkelijk te maken. Vergeet niet dat die acties zijn ingevoerd een paar maanden voor de verkiezingen’.