"Geen beleid!? Moet er nog zand zijn?"

Eigenlijk moeten al diegenen, die blijven beweren dat PAARS (OPEN VLD en sp.a) tijdens de voorbije twee legislaturen in Sint-Truiden geen beleid gevoerd heeft nu ofwel toch eens dringend in eigen boezem kijken, ofwel zijn ze echt ter kwader trouw.


Zelfs op het vlak van de beheersing van de water- en modderoverlast - toen helemaal nog geen politiek item - kijkt nu, gezien de recente slechte weersomstandigheden, heel Vlaanderen naar ons!