Geen aanpassing milieuvergunning voor Rekin in Kinrooi

Op voorstel van gedeputeerde van Leefmilieu Ludwig Vandenhove keurde de Limburgse deputatie op donderdag 16 november 2017 de milieuvergunningsaanvraag af van THV Rekin, Maasstraat 82 in Kinrooi, voor het veranderen van de vergunde groeve/grindontginning.

De vele economische en recreatieve projecten die zich rond de plas bevinden of ervan afhankelijk zijn, zijn doorslaggevend in deze weigering. Zij mogen niet in het gedrang gebracht worden”, zegt gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur Ludwig Vandenhove. 

De Limburgse deputatie volgt hiermee het ongunstige advies van het college van burgemeester en schepenen van Kinrooi.

Hieronder vindt u het persbericht.


Zie onder andere Rekin mag (nog) geen gronden storten in grindplas Vissenakker. Het Belang van Limburg, 17-11-2017, p. 27. Provincie weigert milieuvergunning grindbedrijf. Het Laatste Nieuws, 17-11-2017, p. 19.

Zie ook Milieuvergunning met voorwaarden voor opvullen voormalige groeve in Zutendaal van 14-07-2017 en Provinciale Visserijcommissie van 24-05-2016 op deze website.

Foto: nieuwsblad.be