Gedeelte Recyfood Recyling nv Lummen moet verhuizen

Recyfood Recycling nv, Klaverbladstraat 26 in Lummen had bij de Limburgse deputatie beroep aangetekend tegen de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van Lummen van 12 december 2017, waarbij aan Recyfood Recycling nv een milieuvergunning voor een termijn van 1 jaar werd verleend voor het mengen van vervallen voedingsstoffen van dierlijke oorsprong.

Op woensdag 9 mei 2018 heeft de deputatie op voorstel van gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur Ludwig Vandenhove beslist het standpunt van gemeente Lummen te volgen. Recyfood Recycling nv zal dus vanaf 12 december 2018 geen vergunning meer hebben voor het verder uitbaten van een inrichting voor het mengen van vervallen voedingsstoffen van dierlijke oorsprong.
De overige milieuvergunningsplichtige activiteiten van het bedrijf blijven zoals voorzien in de basisvergunning vergund tot 1 september 2029.

"Als de uitbater nu zegt dat hij zal zorgen dat de geuroverlast tegen dan verdwenen zal zijn, volstaat niet", zegt Ludwig Vandenhove. "Hij zal hoe dan ook een nieuwe vergunning moeten aanvragen op die plaats of op een andere locatie, zodat de gemeente Lummen en/of de provincie Limburg opnieuw kunnen oordelen."

Hieronder vindt u het artikel dat hierover in Het Belang van Limburg van zaterdag 12 en 13 mei 2018 verscheen (p. 31).
Zie onder andere “Eind dit jaar is geurhinder van de baan”. Het Nieuwsblad/Regionaal: Limburg, 12-05-2018, p. 2.

Zie ook Milieuvergunning voor uitbreiding kippenhouderij in Bocholt geweigerd van 02-06-2017 en Project Optimo van NV Renovius: tijdelijke milieuvergunning onder strikte voorwaarden van 01-04-2016 op deze website.

 

Tags: