Gebrek aan voldoende oefenterreinen reddingshonden

“Het is dringend noodzakelijk dat er in België en Vlaanderen een echt beleid zou gevoerd worden rond het inschakelen van honden binnen het globale veiligheidsgebeuren”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.

Vandaar mijn vraag aan Vlaams minister Zuhal Demir in de Commissie Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie op woensdag 5 februari 2020 om eventuele oefenmogelijkheden voor reddingshonden te voorzien op eigendommen van het Agentschap Natuur en Bos.

Naast de professionele reddingshonden, onder andere bij de federale politie, zijn er ook een aantal organisaties van vrijwilligers, die ingeschakeld worden bij bepaalde operaties en/of verdwijningen.

Bij die organisaties zijn er zeker een aantal, die ernstig kunnen genomen worden, om ook deze reddingshonden op een goede manier op te leiden, is er een goed wettelijk kader nodig die bepaalt in welke omstandigheden deze training kan plaatsvinden.
Op dit moment is dat er helemaal nog niet!

Ik pleit ervoor om dit te via de provinciale veiligheidsscholen (in Limburg - Provincie Limburg Opleiding en Training (PLOT)), omdat zij perfect kunnen inschatten welke organisaties regelmatig ingeschakeld worden bij situaties op het terrein. Bovendien hebben deze veiligheidsscholen nauwe contacten met de politiezones, die zeker kunnen oordelen over deze instanties van vrijwilliger."

De vraag, het antwoord en het verloop van het debat kan u vinden op  www.vlaamsparlement.be, Commissie voor Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening en Energie.