Gebeurtenissen asielcentrum Spouwen (Bilzen): ONAANVAARDBAAR!

Asielzoekers helpt in een rusthuis

“De brandstichting in een gebouw in Spouwen (Bilzen), waar kortelings een asielcentrum zal gevestigd worden, is onaanvaardbaar”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.

“Ik ben akkoord met Vlaams minister van Samenleven Bart Somers, die in Terzake sprak over een terreurdaad. (1) Nog meer, voor mij gaat het (vermoedelijk), ook als ik de reacties zie op sociale media, zelfs over ‘nationalistische witte terroristen’. (2)

Wat mij altijd verbaasd, is dat er na zoveel jaren nog altijd zoveel te doen is vanuit de overheid en de politiek als er ergens een nieuw asielcentrum gevestigd wordt.
Nochtans zijn hier heel wat - positieve - ervaringen mee.
Elke gemeente hoopt er niet mee geconfronteerd te worden en denkt er dan zeker niet aan om er een beleid rond te voeren.

Ik moet altijd terugdenken aan de manier waarop ik als burgemeester in 1998, de vorige eeuw al, de vestiging van het asielcentrum in Sint-Truiden heb voorbereid en gecommuniceerd naar de bevolking. Ik heb er wel altijd een beleid rond gevoerd.
Als ik zie wat er nu op zovele andere plaatsen gebeurt, denk ik daar altijd met de nodige fierheid aan terug.
Soms mag dat al eens als politicus, we krijgen al genoeg kritiek.

Was de bevolking daar toen ook tegen? Uiteraard.
Asielzoekers waren totaal onbekend voor de Belgische en de Vlaamse bevolking.
Iedereen sprak over migranten alsof dat hetzelfde was als asielzoekers.
Ik herinner mij nog levendig hoe vaak ik dat onderscheid heb moeten uitleggen op federaal, Vlaams en Limburgs niveau en aan collega’s politici.

Het verschil met nu?
De toenemende onverdraagzaamheid en het stijgend individualisme, zelfs racisme, de impact van sociale media en vooral het agressief politiek discours vanuit extreem rechtse en rechtse hoek.
Sommige commentaren en reacties worden blijkbaar steeds meer normaal gevonden, hoewel ze dat helemaal niet zijn.

Ik hoop dat de dader(s) snel gevonden word(t) (en) dat de rechtbank streng zal oordelen. En vooral dat het parket alle racistische reacties op sociale media ook zal detecteren en zal vervolgen. Dus, diegenen, die willen reageren, zijn gewaarschuwd!”.

  • (1) Terzake, Vlaamse Radio en Televisie (VRT), dinsdag 12 november 2019.
  • (2) Renaud Camus, "Ik ben niet verantwoordelijk voor de bloedbaden", KNACK, van woensdag 6 november tot en met 12 november 2019, pagina’s 30 tot en met 34.
  • Zie onder andere ook "Is de asielzoekersproblematiek zo nieuw?" van donderdag 19 november 2015 op deze website.

Afbeelding: fedasil.be