GAS: provinciaal kader is er!

"Ik blijf een grote voorstander van Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS)", zegt gewezen gedeputeerde van Veiligheid Ludwig Vandenhove.

"Een lik op stuk-beleid: wie iets verkeerd doet, kan onmiddellijk aangepakt worden (bijvoorbeeld afval achterlaten of geluidsoverlast).

Daarom heb ik ervoor gezorgd dat de provincie Limburg een volledig kader heeft ontwikkeld, waarop de Limburgse gemeenten een beroep kunnen doen.
Het gaat hierbij om juridisch, inhoudelijk en administratief personeel en de nodige informaticatoepassingen.

Op dit ogenblik zijn er al samenwerkingsovereenkomsten afgesloten met Beringen, Ham, Tessenderlo en Maaseik.

Gemeenten, die een beroep wensen te doen op de provinciaal sanctionerend ambtenaar voor de afhandeling van  de vastgestelde inbreuken op hun GAS-reglement,  betalen hiervoor een forfaitaire vergoeding per dossier dat leidt tot de effectieve oplegging van een administratieve geldboete.
Bij een boete van 50 euro of minder gaat het om een forfaitaire vergoeding van 25 euro, bij een boete van 200 euro of meer een forfaitaire vergoeding van 75 euro.
Voor de gemengde parkeerinbreuken wordt er nog een vergoedingsregeling uitgewerkt.

Hierbij maken we het de Limburgse gemeenten zo gemakkelijk mogelijk om GAS in te voeren en vooral om ze concreet toe te passen."

Tags: