François Hollande moet winnnen!

“Natuurlijk hoop ik en duim ik ervoor dat de Socialist ( Parti Socialiste -PS) François Hollande de 2de en definitieve ronde van de presidentsverkiezingen in Frankrijk op zondag 6 mei 2012 wint.”, zegt burgemeester Ludwig Vandenhove.


Waarom hoop ik dat?
Ten eerste omdat ik Socialist ben.
Ten tweede omdat dit de uitgelezen kans is om het (neo -)liberale beleid van de Europese Unie (EU) om te draaien.

Ik ben het eens dat er fundamentele maatschappelijke en sociaal-economische ingrepen moeten gebeuren, maar in de andere richting dan dit nu gebeurt: minder markt en meer overheidsingrijpen!
Wij moeten uit onze traditionele Westerse spiraal, die ons doet geloven dat enkel meer ons gelukkiger kan maken.
Wat we nodig hebben, is een aangepaste visie, een andere aanpak en solidariteit.

Ik ben het zeker niet altijd eens met Rik Van Cauwelaert, strategisch directeur van het weekblad Knack, maar zijn standpunt, dat u kan terugvinden op www.knack.be/opinie onder de titel ‘Begrotinspacten hollen economieën eurolanden uit’, kan ik volledig volgen.
Vooral de volgende zin zegt veel, zoniet alles:’Voor de Europese brokkenmakers moeten de tabellen kloppen, zelfs als de economische dood erop volgt.’

Zouden mijn wensen, die ik in mijn talrijke nieuwjaarstoespraken heb uitgesproken, dan toch sneller gaan uitkomen dan ik zelf dacht?”

Zie de tekst ‘Ludwig Vandenhove te gast in ‘Dossier’ op TV Limburg (TVL)’ van 10 april 2012 op deze website.