Film ‘An inconvenient truth’ en debat groot succes!

Op donderdag 15 februari 2007 werd de film ‘An inconvenient truth’ getoond in cultuurcentrum de Bogaard. De zaal zat afgeladen vol en ook tijdens het debat achteraf in het Koninklijk Atheneum waren er 200 mensen aanwezig.


Naar aanleiding van deze film pleit burgemeester
Ludwig Vandenhove/> voor een autonoom gemeentebedrijf dat zich 100% inzet voor een duurzaam klimaatbeleid!

Het gaat niet goed met onze aarde. Alleen al de abnormale temperaturen en het compleet in elkaar overlopen en verwisselen van de seizoenen bevestigen dit: daarvoor moet je geen grote wetenschapper zijn.

De film ‘An Inconvenient Truth’, waarin voormalig Amerikaans vice-president Al Gore deze problematiek uit de doeken doet en vooral uitlegt hoe deze het best aangepakt wordt, zou iedereen moeten gezien hebben.
Alles gebeurt op een opvallend heldere, welbespraakte, fascinerende manier en biedt vooral het toekomstperspectief dat onze aarde nog te redden valt als we met zijn allen maar voldoende lef hebben om vanaf nu onze levenswijze te wijzigen en de nodige inspanningen te leveren.

Gezien de belangstelling waarop de filmvoorstelling en het debat achteraf op 15 februari 2007 konden rekenen, leeft dit thema ook echt bij de Truienaars.

Sinds 1998 voert de stad Sint-Truiden een duurzaam beleid dat erop gericht moet zijn de verdere ontwikkelingen van onze maatschappij zo te sturen dat ze niet ten koste gaan van de leefbaarheid van de volgende generaties en dat tegelijkertijd aan de behoeften van de huidige generatie wordt voldaan.
Verscheidene acties en projecten werden en worden op poten gezet om dit beleid ook een echt cachet te geven en tot effectieve, meetbare resultaten te komen.
Ook in het kader van het behalen van de Kyoto-norm worden er in Sint-Truiden acties ondernomen.
Op het gebied van duurzaam energiebeleid zijn reeds verschillende acties uitgevoerd en dit zowel binnen de gemeentelijke gebouwen als naar de bevolking toe. Denken we maar aan de aanwerving van een duurzaamheidsambtenaar (1 van de eerste in Vlaanderen), de energieboekhouding, de optimalisatie van de openbare verlichting, energie-audits (concrete acties = relightings) in diverse gemeentelijke gebouwen, de aankoop van 2 hybride-voertuigen, subsidie voor het plaatsen van een zonneboiler of fotovoltaïsche zonnepanelen, ondersteuning klimaatwijken, ….
Het gaat hierbij om een internationaal thema dat op die manier dicht bij de burger kan gebracht worden.

Ludwig Vandenhove/> pleit, net als in de stad Oostende, voor een autonoom gemeentebedrijf dat zich inzet voor een duurzaam klimaatbeleid. Het halen van de Kyoto-norm moet een topprioriteit zijn.
Volgens
Ludwig Vandenhove/> kan dergelijk initiatief enkel slagen als er een horizontaal beleid gevoerd wordt over alle beleidsdomeinen heen en als de bevolking maximaal betrokken kan worden. In die zin streeft hij eveneens naar een verregaande samenwerking tussen de beleidsdomeinen integratie, ontwikkelingssamenwerking en duurzaam beleid
.