Elke maand het stedelijk informatieblad in de bus!

Elke maand valt het stedelijk informatieblad bij de Truienaars in de bus.
Burgemeester
Ludwig Vandenhove/> schrijft telkens een voorwoord dat u hier kan lezen.


Opmerkingen zijn steeds welkom op

info@sint-truiden.be.

Mocht u geen informatieblad ontvangen hebben, dan kan u dat steeds aanvragen via

info@sint-truiden.be. 

“Echte solidariteit is geld geven aan alle armen: dicht bij ons en in de Derde Wereld.”

Voorwoord infoblad november 2011

Beste Truienaar

De Derde Wereldproblematiek en ontwikkelingssamenwerking zijn voor vele burgers een ‘ver van mijn bed show’.
Het is de uitdaging voor een gemeente-/stadsbestuur om ‘de wereldproblematiek in de Dorpsstraat’ te brengen via allerhande concrete acties en initiatieven. In de stad Sint-Truiden gebeurt dit bijvoorbeeld via de stedenband, die wij sedert 2002 met Nueva Guinea in Nicaragua hebben.

Ontwikkelingssamenwerking viert in Sint-Truiden dit jaar dubbel feest: enerzijds is er de 45e verjaardag van de 11.11.11-actie, die nu toevallig op de 11e maand van het jaar 2011 valt, anderzijds is er het 15-jarig bestaan van de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS). Ook Broederlijk Delen (40 jaar) en Oxfam Wereldwinkel (40 jaar) vieren feest.
11.11.11 is ontstaan in 1966 toen de Verenigde Naties (VN) een oproep deden voor de strijd tegen armoede in de wereld, SOS Honger, op 11-11 om alzo een nieuwe betekenis te geven aan de Wapenstilstand na Wereldoorlog (WO) I op 11-11-1918.
De derde 11 was die van 11 uur.
De politiek, over de zuilen heen, heeft daarna beslist de actie jaarlijks over te doen.

Er zullen ongetwijfeld al heel wat vrijwilligers bij u gepasseerd zijn en/of nog passeren met de vraag een gift te doen aan 11.11.11.
De actie staat dit jaar in het teken van de strijd tegen de klimaatverandering, die heel wat gevolgen heeft voor de miljoenen mensen in het Zuiden.
Ze staan nu al met hun twee voeten in het water, zien hoe de woestijn de landbouwgronden inpalmt en moeten toekijken hoe hun kostbare natuurlijke rijkdommen ten prooi vallen aan ‘onze’ honger naar energie en grondstoffen …

Het doet altijd goed als burgemeester dat er verjaardagen of jubileumvieringen van initiatieven zijn, waarvan je zelf aan de wieg hebt gestaan.
De GROS is er zo één.
Als burgemeester wil ik iedereen bedanken, die op de één of andere manier de voorbije 15 jaar meegewerkt heeft en/of trekker geweest is van de GROS.
Op de pagina’s 28 en 29 vind je een overzicht van alle initiatieven, die in de maanden november en december rond het thema ontwikkelingssamenwerking plaatsvinden en die kaderen in dit 15-jarig bestaan van de GROS.

En ik weet dat er vaak gezegd wordt: hier zijn ook nog armen, zouden we niet beter iets aan hen geven in plaats van aan ontwikkelingssamenwerking. Voor mij is echte solidariteit echter een én én-verhaal, niet een of of-verhaal.

Vermits we naar de winter gaan en vooral de vroege winter van vorig jaar indachtig, vindt u in dit informatieblad al het strooischema dat toegepast wordt bij ijzel en/of sneeuw (pagina 21). Bovendien vindt u in dit informatieblad ook een bon waarmee u 10 kg/> strooizout kan afhalen (pagina 19). 
Ik heb het de voorbije twee zware winters al vaak gezegd en geschreven: we zullen ons, gezien de klimaatverandering, wellicht moeten aanpassen aan deze strenge winters. Desondanks heeft de stad Sint-Truiden ook dit jaar weer geïnvesteerd in bijkomend materieel. 

Veel leesgenot!

Ludwig Vandenhove/>
uw burgemeester 

Op woensdag 9 november 2011 was er in TV-Publiek de uitzending ‘Special Sint-Truiden: 11.11.11-activiteiten’ op TV-Limburg.
Zie www.tvl.be.