Elke maand het stedelijk informatieblad in de bus!

Elke maand valt het stedelijk informatieblad bij de Truienaars in de bus.
Burgemeester
Ludwig Vandenhove/> schrijft elke maand een voorwoord voor het informatieblad, dat u hier kan nalezen.


Sinds september 2007 steekt het informatieblad in een nieuw kleedje. Opmerkingen zijn steeds welkom op info@sint-truiden.be.

Mocht u geen informatieblad ontvangen hebben, dan kan u dat steeds aanvragen via info@sint-truiden.be.

Voorwoord informatieblad oktober

Opnieuw meer militairen in Sint-Truiden!

Beste Truienaar

Sint-Truiden gaat in België en Vlaanderen door als de meest militairvriendelijke stad.
Dit is uiteraard niet toevallig.
Het is een gezegde dat komt van de vele militairen, die in Sint-Truiden, hetzij professioneel, hetzij via hun legerdienst - toen de dienstplicht nog bestond - in Bevingen, Brustem en/of Saffraanberg gekazerneerd (geweest) zijn.
Sinds ik burgemeester ben vanaf 1 januari 1995 heb ik deze titel geclaimd en hebben we ons imago van militairvriendelijke stad via diverse initiatieven nog versterkt.

Er is de organisatie van de tweejaarlijkse internationale taptoe op de Grote Markt, waarbij het stadsbestuur en de militaire basissen in Beauvechain en Saffraanberg nauw samenwerken, er is het partnerschap tussen de basis Beauvechain en de stad Sint-Truiden en er is de vestiging van het Historisch centrum luchtmachtbasis Brustem, het vroegere militaire museum van de basis Bevingen en Brustem, in de abdijsite waar jaarlijks om en bij de 5 000 bezoekers komen.

De militaire aanwezigheid in onze stad is nog toegenomen, vermits de Koninklijke Technische School Saffraanberg sinds september 2007 uitgebreid werd tot de Koninklijke School voor Onderofficieren. De onderofficierenscholen van Zedelgem en Dinant sloten immers de deuren en Saffraanberg herbergt nu de enige onderofficierenschool van het land.
Door deze uitbreiding neemt niet alleen de tewerkstelling op Saffraanberg toe, maar uiteraard brengt dit ook onrechtstreekse tewerkstelling met zich mee via onder andere de middenstand en de horeca.

Omwille van de uitbreiding van Saffraanberg en het belang ervan voor de stad Sint-Truiden is er dit jaar gekozen om de jaarlijkse ‘erkenning van de promoties’ uitzonderlijk op de Grote Markt te laten plaatsvinden.
Iedereen is welkom op donderdag 25 oktober 2007 om 19.00 uur.
U zal er zeker niet alleen zijn. Op uitnodiging van de basis van Saffraanberg en de stad Sint-Truiden zullen immers talrijke familieleden van de nieuwe studenten uit heel België van ‘s middags al onze stad aandoen en toeristische bezienswaardigheden bezoeken.

Veel leesgenot!

Ludwig Vandenhove
/>
uw burgemeester