In elke Limburgse stad of gemeente een dierenpolitie!

Hilde Claes, gedeputeerde voor dierenwelzijn, stelt voor om in elke Limburgse stad of gemeente een dierenpolitie op te richten.
Ze baseert zich hiervoor op de opgerichte dierenpolitie in de lokale politiezone Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken.


“Het doet altijd goed als ideeën overgenomen worden door andere steden of gemeenten en/of andere politiezones”, aldus burgemeester Ludwig Vandenhove.
Toen wij in 2002 overgingen tot de oprichting van een dierenpolitie bij de politiezone Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken en de stad Sint-Truiden werd hier nogal smalend over gedaan.
Vandaag stel ik vast dat dit idee algemeen ingang heeft gevonden.Het voornemen van gedeputeerde Hilde Claes om in elke politiezone een dierenpolitie op te richten bevestigt nog maar eens dat de politiezone Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken toonaangevend is op het vlak van de veiligheidsaanpak.
Het is immers niet het eerste en het enige idee van de lokale politiezone Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken wat overgenomen wordt door Limburg, Vlaanderen en/of België.

Toen wij de dierenpolitie oprichtten, werden we op heel wat plaatsen weggelachen.
”De politie moet eerst zorgen voor de mensen en dan pas voor de dieren”, zeiden de critici.
“Verkeerd”, zegt Ludwig Vandenhove, “De politie moet zorgen én voor de mensen én voor de dieren!”

Eerder verschenen op deze website onder andere volgende teksten over de dierenpolitie:
- Lokale politie krijgt gemiddeld 28 oproepen per maand van verloren gelopen dieren!
- Eerste dierenpolitie in Wallonië!