Eindelijk een echt en sluitend honden- en kattenfokkerijbeleid?

“Ik hoop het”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove na een vraag hierover aan Ben Weyts, Viceminister president van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand.

In de sector bestaat er nog al onduidelijkheid wie nu uiteindelijk in Vlaanderen bevoegd is.
Tot nu toe is dat nog altijd Landbouw, maar de minister wil dat zo snel mogelijk overhevelen naar Dierenwelzijn, zoals het hoort.
Dat is afgesproken bij de vorming van de huidige Vlaamse regering.

Er is een wetenschappelijke werkgroep opgericht om een plan van aanpak te maken dat moet leiden naar een honden- en kattenfokkerijbeleid dat garant staat voor zoveel mogelijk gezonde en gesocialiseerde honden en katten.
Het is de bedoeling om zoveel mogelijk honden en katten in deze oefening te betrekken in samenwerking met de fokkers en de fokkersverenigingen.
Deze opdracht zal uitbesteed worden aan een universiteit.

Zo komt er eveneens duidelijkheid over de fokkerij van katten.
Zij worden op dezelfde lijn geplaatst als honden.

Uiteindelijk zou dit alles moeten leiden tot een databank, die model kan zijn voor een fokkerijbeleid, ook buiten Vlaanderen, en een portaalsite, die toegankelijk is voor fokkers, dierenartsen, asielen, verenigingen en het grote publiek.

Ik heb aangedrongen dat er duidelijkheid zou gebracht worden op de diverse informatiekanalen van Landbouw en Dierenwelzijn omtrent deze problematiek, want nu gaat het over verouderde informatie.”

U kan de vraag, het antwoord en het verloop van het debat vinden op  www.vlaamsparlement.be, Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn van 17 juni 2020.