Is een plattelandsbeleid te rijmen met fusies van gemeenten?

Ludwig in de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid van het Vlaams parlement op woensdag 13 november 2019

“Dat vergt een grondig debat, maar ik vraag mij dat echt af”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.

“Vlaams minister Zuhal Dimir krijgt vragen over een versterking van het plattelandsbeleid en vooral de rol van de betrokken gemeentebesturen daarin.
Zij doet op dat vlak heel wat beloftes, een goede zaak.

Vlaams minister Bart Somers wordt regelmatig ondervraagd over eventuele fusies van gemeenten.
Hij geeft duidelijk te kennen dat hij voor grotere en meer bestuurskrachtige gemeenten en steden is, dus voor fusies, zij het op vrijwillige basis.

Ik heb die vraag - die dubbelzinnigheid? - aangebracht in de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid van het Vlaams parlement op woensdag 13 november 2019.  En ik zal daar zeker op doorgaan tijdens deze legislatuur.

Voor mij is er een zekere tegenstelling tussen beide beleidspunten.
Indien de Vlaamse regering een geïntegreerde aanpak wil realiseren, zullen er op dat vlak duidelijk een aantal elementen moeten uitgeklaard worden.

Mijn standpunt blijft duidelijk: PRO samenwerking van gemeenten en politiezones, CONTRA fusies van gemeenten en politiezones.

Nog dit: in de bevoegdheidsverdeling binnen de Vlaamse regering is het duidelijk dat de CD&V toch een aantal traditionele (deel)bevoegdheden heeft moeten afgeven, zoals plattelandsbeleid.
Hetzelfde geldt voor intrafamiliaal geweld binnen het domein Welzijn.
Wat het thema platteland betreft, zal dit hopelijk aanleiding geven tot een kleinere rol voor de Boerenbond (BB).”

Op www.vlaamsparlement.be kan u de tussenkomst volledig nalezen (zie verslag p. 6 en 7).

rood balkje

Afbeelding: vlaamsparlement.be