Is een eigen dierenpartij goed voor het dierenwelzijn?

Uiteraard: alle aandacht voor dieren is goed.


Met het verwerven van twee zetels door de Nederlandse dierenpartij onder leiding van Marianne Thieme zal de aandacht voor het dierenwelzijn in het algemeen en in Nederland in het bijzonder hoe dan ook toenemen.Omwille van democratische redenen vind ik het echter beter dat alle democratische partijen aandacht zouden hebben voor het dierenwelzijn in plaats van dat er één specifieke partij zich hierop profileert.
Een democratie kan immers niet werken als er veel splinterpartijen zijn, die zich maar om één maatschappelijk thema bekommeren.

Als je het mij dan ook vraagt, ben ik matig tevreden met de uitslag van deze aparte dierenpartij.
Het bevestigt dat de traditionele partijen te weinig aandacht hebben voor het dierenwelzijn.

Ook in België gaat dit laatste nog steeds op.
Als burgemeester en senator, die zich nogal bekommert om het dierenwelzijn en die op dit vlak al heel wat initiatieven genomen heeft, weet ik wat sommige collega’s daarover denken.
Bij manier van spreken worden wij soms niet au serieux genomen.
Maar let op: nu de dierenwelzijnsproblematiek, door deze verkiezingsuitslag in Nederland, misschien (nog meer) in de media zal komen, zullen velen zich geroepen voelen om ineens ook initiatieven te nemen.
Misschien wel juist diegenen, die gisteren nog lachten met mensen, die parlementaire en/of andere initiatieven rond dierenwelzijn genomen hebben.
Maar dit is voor mij geen zorg, het kan de dieren en de mensen enkel maar ten goede komen!

Maar uiteraard zal dit ook zijn impact hebben voor België en Vlaanderen en alle dierenliefhebbers kunnen hier alleen maar tevreden over zijn.