Een doorgedreven en globaal handhavingsbeleid graag!

afbeelding website sint-truiden gas boete

Op maandag 11 februari 2019 handelde de commissievergadering van de gemeenteraad in Sint-Truiden rond het Handhavingsbeleid / Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS).

"Het wordt tijd dat het huidige stadsbestuur van CD&V-N-VA-Open Vld hier aandacht aan besteed. Beter laat dan nooit en er moet ook meer gebeuren", zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

"Ik ben en blijf een groot voorstander van GAS voor een aantal inbreuken.
Alles is begonnen rond afval en sluikstorten en buren- en nachtlawaai, maar het valt niet te ontkennen dat in sommige gemeenten/politiezones de slinger te fel doorgeslagen is een aantal situaties beboet worden, die eerder onder het normaal samenleven vallen dan onder overlast.

Ik heb indertijd als federaal volksvertegenwoordiger meegewerkt aan de totstandkoming van de wetgeving en heb als gedeputeerde een instrumentarium uitgewerkt om de Limburgse gemeenten maximaal te ondersteunen, zowel qua personeel, als inhoudelijk bij de invoering en de toepassing van GAS. (1)

Sint-Truiden was tijdens mijn burgemeesterschap één van de eerste gemeenten in België, die GAS invoerde.
De cijfers zijn duidelijk: een piek qua GAS-inbreuken in 2010 van 269, in 2014 een dieptepunt van 92.
Voor mij is dit het beste bewijs dat er geen aandacht voor handhaving was. Maar er is beterschap: in 2018 waren er 244 inbreuken.

De gemeente moet baas zijn in de openbare ruimte, met met andere woorden het goede voorbeeld geven. Daartoe zijn GAS onder andere een ideaal middel.
Direct optreden, een lik-op-stukbeleid is hier de boodschap, de gemeente moet het goede voorbeeld geven.
Hoe dikwijls heb ik al geen situatie aangeklaagd, waar de stad zelf voor verantwoordelijk is en in feite zelf een GAS-boete zou moeten krijgen? (2) (3)
Enkele dagen nadien is het dan opgelost... .

Ik hoop dat de stad Sint-Truiden en de lokale politiezone eindelijk een doorgedreven handhavingsbeleid gaan voeren.
Handhaving vormt het sluitstuk van een integraal veiligheidsbeleid ('dat de burger zich goed voelt in haar/zijn omgeving')."

Maar handhaving gaat verder als GAS.  Hoe zit het bijvoorbeeld met de opvolging qua overtredingen qua leefmilieu en ruimtelijke ordening?
Neem de problematiek van de hoogstamboomgaarden (kappen zonder vergunningen en geen nieuwe aanplant) (4) en/of talrijke andere milieudossiers, die ik als bevoegd gedeputeerde zag passeren, maar waar niets rond gebeurde."