E-loket bij de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken!

De lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken heeft op haar website het elektronisch klachtensysteem geïnstalleerd. Dit betekent dat de burger voor bepaalde misdrijven zich niet meer naar de kantoren van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken  moet begeven om een klacht neer te leggen.


De burger kan dit nu doen via de website van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken, www.politie-sint-truiden.be of www.politie-nieuwerkerken.be of www.politie-gingelom.be. Ook kan de klacht geformuleerd worden on line via de website www.police-on-web.be.


Dit virtuele loket is op elk moment beschikbaar en laat de burger die schade geleden heeft toe om on line een klacht in te dienen. De klachten worden doorgestuurd naar de betrokkene politiedienst die ze zoals andere meldingen, die persoonlijk gebeuren, zal behandelen.
Deze nieuwigheid biedt zowel de burger als de politieambtenaar een belangrijke tijdswinst.

Wie kan on line een klacht indienen ?
Elke persoon die zich op één van de drie volgende manier kan identificeren:
-          elektronische identiteitskaart;
-          token (lijst van de door de federale regering geleverde codes. Deze lijst wordt per traditionele post verstuurd);
-          user/password gegenereerd door de regering op basis van de identiteitskaart, de sis-kaart en het nationaal nummer.

Welke feiten zijn voorlopig betrokken bij het project ?
Tijdens de eerste fase kunnen de burgers klacht neerleggen voor de volgende feiten:
-          winkeldiefstal;
-          fietsdiefstal;
-          grafitti op een privaat goed;
-          beschadiging van een privaat goed.

De lokale politie Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken hoopt op deze wijze de burgers op een nog snellere wijze te kunnen bedienen en hoopt tevens dat de registratie van het aantal feiten kan verbeterd worden.