Eénzaamheidsplan: sp.a blijft waakzaam!

oude man kijkt uit raam

"Er is nu wel een schepen van éénzaamheid in de persoon van Pascy Monette (Open Vld), maar waar zijn de concrete plannen voor een echt beleid?", vraagt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove zich af.

"Als sp.a zullen wij dat dossier niet loslaten, het idee komt niet voor niets van ons.
Collega -gemeenteraadslid Hilde Cops-Visser heeft hierover de schepen ondervraagd tijdens de Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) -raad van maandag 28 januari 2019.

Het antwoord van de schepen: "we werken eraan, we zullen er zoveel mogelijk organisaties en personen bij betrekken en we zullen ten gepaste tijde een specifieke gemeenteraadscommissie organiseren".  Hij wil zich echter niet vastpinnen op een concrete timing.

Hieronder vindt u de tussenkomst van Hilde Cops - Visser.

VRAAG AAN PASCY MONETTE, schepen van EENZAAMHEID.
Hilde Visser  - Sp.a Fractie

Eenzaamheid is een groot sociaal probleem . Bij eenzaamheid wordt in eerste instantie aan ouderen gedacht ,maar het is een probleem dat we in alle leeftijdscategorieën terugvinden.
Prognoses geven aan dat tegen 2035 34,5% van de Truidense gezinnen uit één persoon zullen bestaan.

We zijn dan ook verheugd te mogen vernemen dat Sint-Truidennu een echte schepen van eenzaamheid in zijn rangen heeft. Echter, het benoemen van een schepen is één, een coherent  eenzaamheidsbeleid is wat anders.
In de gemeente Moerbeke –Waas zal het Sociaal Huis voor een gecoördineerde opvolging en aanpak zorgen , samen met vrijwilligers.
In Brugge werd een actieplan “ vierkant tegen eenzaamheid “opgebouwd rond 4 krachtlijnen en 16 concrete actiepunten. Een 140-tal geïntresseerden uit zeer diverse sectoren gaven hun visie op de heuse startconferentie. (https://www.brugge.be/vierkant tegen eenzaamheid.

Voorbeelden van een degelijk eenzaamheidsbeleid zijn steeds makkelijker te vinden.
Ook in ons programma pleit sp.a voor een integrale aanpak met een aantal recepten om eenzaamheid tegen te gaan: buurtcomités ondersteunen en uitdagen om ook met burenhulp aan de slag te gaan, ondersteuning om huisdieren makkelijker te kunnen houden, eenzamen uitnodigen voor zinvol (vrijwilgers)werk in de o,middellijke omgeving, een systeem van regelmatige huisbezoeken opzetten, beleidsmaatregelen onderwerpen aan een eenzaamheidstoets, kangeroewoningen vergemakkelijken,…
Graag zouden we willen weten van de schepen waaruit zijn beleidsplan tegen eenzaamheid zal bestaan, gesteld dat er zo een beleidsplan in de maak is.
Wat zijn de grote principes vanwaar het beleid zal vertrekken?
In welke mate is de schepen van plan de betrokkenen en het middenveld hierin te kennen?
In welke mate zal hiervoor personeel vrijgemaakt/aangenomen worden? Is werken met vrijwilgers volgens de schepen een goede insteek?
Welke timing en meetbare doelen worden vooropgesteld?

Kortom, wanneer mogen we een “eenzaamheidsplan” verwachten op een raadscommissie?
De nood is hoog en de sp.a fractie is alvast bereid om dit beleid met constructieve voorstellen te ondersteunen.