Duidelijkheid over tarieven niet-dringend ziekenvervoer

“Er moet duidelijkheid en transparantie komen over de tarieven voor het niet-dringend ziektevervoer in Vlaanderen”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.
Hij ondervroeg hierover minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding op dinsdag 7 januari 2020 in de betrokken commissie van het Vlaams parlement.

Door de start van de ziekenhuisnetwerken zal het niet-dringend patiëntenvervoer tussen ziekenhuizen toenemen.
Op dit ogenblik is dit niet gereglementeerd, waardoor de patiënt de rekening dreigt te moeten betalen voor die samenwerking en die specialisatie.

Uit een onderzoek van de Socialistische mutualiteiten blijkt dat de facturen vlot kunnen oplopen en dat er nog al wat onderscheid is tussen de verschillende ziekenhuizen”, aldus Ludwig Vandenhove.

Minister Wouter Beke antwoordde dat hij de prijsberekeningen transparanter wil maken.
Het komen tot een éénvormige prijsvorming zal ten vroegste voor 2021 zijn, omdat de minister eerst de resultaten van een studie wil afwachten, die eind 2020 zal klaar zijn.

Op de website van het Vlaams parlement kan u de vraag, het antwoord en het debat volledig nalezen.