Dringend hemelwaterplannen voor alle Limburgse gemeenten

Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove pleit ervoor dat er zo snel mogelijk hemelwaterplannen gemaakt worden voor alle Vlaamse en Limburgse gemeenten.
Zij kunnen mee de basis vormen voor een globaal droogteplan voor Vlaanderen.

Wat is een hemelwaterplan?
Een hemelwaterplan moet het kader scheppen voor een visie over waar en hoe het hemelwater van bestaande en geplande wegenis, bestaande en toekomstige verkavelingen en woningen en verharde oppervlakken kan opgevangen worden.
Het is het instrument bij uitstek om een integrale visie te ontwikkelen en om de economische, maatschappelijke en ecologische gevolgen van wateroverlast en verdroging te beperken. De basisprincipes uit de hemelwaterplannen moeten dan ook een inpassing krijgen in de andere beleidsplannen van gemeenten (bijvoorbeeld ruimtelijke plannen, grondplannen, klimaatplannen, etc.).

Ik heb indertijd de aanzet gegeven als Limburgs gedeputeerde van Leefmilieu om gemeenten te stimuleren om zulke hemelwaterplannen op te stellen”, zegt Ludwig Vandenhove.
“Hemelwaterplannen worden per gemeente opgesteld, eventueel kan het intergemeentelijk. Bovendien blijf ik voorstander om dit provinciaal gecoördineerd aan te pakken.
Vlaanderen en de provincies zouden hiervoor subsidies kunnen uittrekken, zodat we zo snel mogelijk over gebiedsdekkende hemelwaterplannen kunnen beschikken.
Ik zal hierover een vraag stellen in het Vlaams parlement aan minister Zuhal Demir.

In Limburg hebben Heusden-Zolder en Tessenderlo al een hemelwaterplan (opgemaakt onder coördinatie van Aquafin).
De volgende gemeenten zijn ermee bezig (onder coördinatie van Fluvius): Bree, Diepenbeek, Dilsen-Stokkem, Genk, Gingelom, Halen, Ham, Maaseik, Peer, Pelt, Riemst, Sint-Truiden, Tongeren en Zonhoven. Dus nog heel wat Limburgse gemeenten te gaan.”