Dossier NV Essers eindigt bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen (1) (2)

"De uitbreidingsaanvraag van het logistiek bedrijf NV Essers kostte mij bijna mijn functie als gedeputeerde, omdat ik er openlijk mijn gedacht over zei, zowel inhoudelijk, als de manier waarop het dossier benaderd werd door politiek en sociaal-economisch Limburg", zegt Ludwig Vandenhove.

"Het (Limburgs) kot was te klein.

Wat blijkt nu?
De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft op dinsdag 18 september 2018 finaal uitspraak gedaan over de beroepen tot nietigverklaring gericht tegen de vergunningsbeslissingen (zowel stedenbouwkundig, als qua leefmilieu) voor de uitbreiding van het bedrijf NV Essers. 
De beide vergunningen werden vernietigd, omdat de rechtsgrond voor de beslissingen is komen te vervallen door de vernietiging van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP).

Goed voor de natuur in Limburg, maar nu staat dit enkel met een klein artikel in Het Belang van Limburg. (1)
Wat een tegenstelling met de talrijke andere grote bijdragen.
Een typische Limburgse aanpak van een dossier!".

(1) Raad van State vernietigt nu ook milieuvergunning voor uitbreiding Essers, www.hbvl.be, 08-11-2018.
(2) Interne nota provincie Limburg

Zie Moeilijke provincieraad van 26-10-2015 en  Essers: gezond verstand van iedereen gevraagd! Van 07-10-2018 op deze website.

 

Tags: