Dit zijn fietspaden in Sint-Truiden…

De inwoners van Terbiest en de omliggende straten zijn al jaren vragende partij voor voet- en fietspaden en het beperken en/of het verbieden van het zwaar vervoer.

“Er liggen zelfs uitgewerkte ontwerpplannen klaar van in mijn periode als burgemeester”, zegt sp.a-gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.
“Het probleem was toen dat de CD&V uiteindelijk niet wou meestappen in deze plannen, omdat enkele (één?) perso(o)n(en) niet wou(den) dat enkele meters eigendom onteigend zou(den) worden.
Als wij als sp.a opnieuw in de meerderheid geraken, is dit alleszins één van de eerste projecten die we zullen uitvoeren.

Na de bestrijkingswerken zijn er nu (massaal) fietsjes gespoten op de weg.
Dit moeten nieuwe fietspaden voorstellen in Sint-Truiden…

Na de paaltjes, de fietsjes!  

 

Zie ook Gevaarlijk! van 04-02-2018, Een echt fietsbeleid graag van 02-02-2018 en Petitie inwoners Terbiest van 17-09-2017 op deze website.

Foto: Ludwig Vandenhove