Dierenasiel wordt V.Z.W. en vangt loslopende dieren

De lokale
politie Sint-Truiden -/> Gingelom - Nieuwerkerken en het dierenasiel van Sint-Truiden werken vanaf nu nog nauwer samen. De functie van hondenvanger wordt nu immers uitgevoerd door het dierenasiel van Sint-Truiden!


De lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken heeft jaarlijks gemiddeld 400 meldingen over loslopende dieren.

Ingevolge het ontwerp van Koninklijk Besluit (KB) is het ophalen van deze dieren geen politietaak meer en mag hij dus niet meer uitgevoerd worden door politiemensen.

In heel wat andere politiezones wordt deze taak opgevangen door de aanwerving van een hondenvanger door de betrokken gemeentebesturen uit de politiezone.

In de politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken heeft  - op voorstel van burgemeester
Ludwig Vandenhove/> -/> het dierenasiel van Sint-Truiden zich bereid verklaard om deze taak op zich te nemen.
Het dierenasiel gaat bijgevolg over tot de oprichting van een aparte V.Z.W. - de V.Z.W. Dierenasiel - naast de bestaande V.Z.W. Dierenbescherming.

De lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken draagt financieel bij in de werking van de V.Z.W. Dierenasiel door middel van een tussenkomst van 1 personeelslid en haar/zijn werkingskosten.
Hiermee is ze de eerste politiezone in Vlaanderen die dergelijk project onderneemt.

Naast de ophaling van loslopende dieren zal er tussen de lokale
politie Sint-Truiden -/> Gingelom - Nieuwerkerken en de V.Z.W. Dierenasiel nog nauwer samengewerkt worden in het kader van het dierenwelzijn. Hiertoe zal een protocol opgesteld worden.
Dit initiatief kan met andere woorden de bestaande goede samenwerking tussen de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken, het stadsbestuur van Sint-Truiden en het dierenasiel alleen maar versterken en bijkomend gestalte geven aan onze stad als diervriendelijke stad (naast het bestaan een specifieke dierenpolitie).

Deze samenwerking doet uiteraard geen afbreuk aan de reeds bestaande overeenkomst tussen het stadsbestuur en het dierenasiel, waarbij de stad een jaarlijkse toelage verleent van 1 388,00 (cijfer sinds 2002) EUR.