Dierenasiel voor regio Oost nog niet voor morgen

“Ik blijf ijveren voor een regeling, waarbij er per regio een goed werkend dierenasiel zou zijn”, zegt gedeputeerde van Dierenwelzijn Ludwig Vandenhove.
“In feite zou Vlaanderen dat moeten doen (bevoegd sedert 2014, ervoor een federale bevoegdheid), maar dat gebeurt niet.”

Dat is de reden waarom de provincie Limburg zelf een subsidiereglement heeft om de bouw of verbouwing van dierenasielen te financieren.
Al jaren wordt getracht een dierenasiel op te richten in opvanggebied Oost-Limburg, de grote blinde vlek in Limburg.
Vorig jaar hebben we hiertoe zelf een intergemeentelijk samenwerkingsverband opgericht met de gemeenten Kinrooi, Maaseik, Dilsen-Stokkem, Maasmechelen, Lanaken, Bree, Bocholt en Meeuwen-Gruitrode, waar de provincie Limburg 300 000,00 euro voor uitgetrokken heeft.

Politiek is een kwestie van prioriteiten en een dierenasiel kost geld aan de gemeenten.
Daar geld in investeren, betekent één of meerdere andere projecten niet doen.

In het Maasland zal een duidelijke politieke keuze moeten gemaakt worden.
Eén of enkel politici zullen hun nek moeten uitsteken anders zal het nog lang wachten zijn op een dierenasiel in Oost-Limburg.

Ludwig Vandenhove antwoordde dit op een vraag van sp.a-provincieraadslid Mieke Mulders tijdens de provincieraad van maandag 6 november 2017.
Hieronder vindt u de integrale vraag en antwoord.

Ludwig Vandenhove heeft heel wat vragen gekregen naar aanleiding van zijn beleidsverklaring.

 

Zie ook Beleidsverklaring in de provincieraad van 07-11-2017 en Oprichting dierenasiel in Oost-Limburg in de startblokken van 21-04-2016 op deze website.