Deel- en circulaire economie

Nu sneuvelen ook de deel- en de circulaire economie

“Willen de deputatie en het provinciebestuur van Limburg zichzelf nog wel bewijzen?”, vraagt gewezen gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur Ludwig Vandenhove zich af.
“Dat geldt zeker voor de thema’s klimaat en leefmilieu.

Na het stopzetten van het project rond gezondheid en natuur en de eigen Limburgse munt (LimBu) sneuvelt nu het provinciaal reglement voor de subsidiëring van kleinschalige initiatieven ter ondersteuning van de circulaire en de deeleconomie.
De reden? ‘De deputatie stelt vast dat de rol van de provincie op dit vlak is uitgespeeld.
Gemeenten zijn beter geplaatst om deze rol over te nemen.’

Maar de provincie Limburg voorziet wel geen middelen om de gemeenten op dit vlak financieel te ondersteunen.
Pijnlijk.

Wat gaat het volgende zijn dat afgeschaft wordt?
De subsidies voor de klimaatwandelingen?
De subsidies voor de vergroening van de speelplaatsen?”