De provincie Limburg legt de Kelsbeek in Kortenbos terug open en creëert zo opnieuw ruimte voor water.

 

“Ruimte voor water blijft een uitdaging”, zegt gedeputeerde van waterlopen Ludwig Vandenhove.
“Gezien de klimaatverandering zullen periodes van hevige regenval met wateroverlast tot gevolg snel afwisselen met droogteperiodes.”

“Kleine wijzigingen kunnen soms grote (positieve) gevolgen hebben”, aldus Ludwig Vandenhove.

“De Kelsbeek in Kortenbos (Sint-Truiden) is daar een voorbeeld van.
De overwelfde Kelsbeek werd over een afstand van 112 meter terug in open bedding gelegd en in zijn oorspronkelijke staat hersteld.
Om de toegang tot de naburige landbouwpercelen te verzekeren, werden ook de nodige overwelvingen voorzien.
Stroomafwaarts hiervan werd in overleg met de perceeleigenaar de beek ook over een afstand van 35 meter verlegd en verbreed.

Deze werken hebben om en bij de 20 000,00 EURO gekost.

Beken terug openleggen past volledig in de visie van de provincie Limburg.
Er wordt op die manier meer ruimte aan water gegeven, de wateroverlast vermindert en de natuur krijgt opnieuw kansen.
Opwaarts op de Kelsbeek zitten er nog enkele knelpunten, die de provincie Limburg in een toekomstig project wil aanpakken.”

 Zie ook ’30 000 euro provinciale subsidie voor erosiedammen in Gingelom’ van 15-07-2017 op deze website.