De Groene Delle: het vervolg!

Op dinsdag 9 juni 2020 vond er in de Commissie Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie van het Vlaams parlement een debat plaats over het dossier van De Groene Delle in Hasselt/Lummen. Onder andere Ludwig Vandenhove stelde een aantal vragen aan minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir.

Het zal niet de laatste keer zijn dat we over dit dossier zullen debatteren”, zei Ludwig Vandenhove.
“Ik dacht en hoopte dat dit dossier definitief in de diepvries zou beland zijn, maar blijkbaar was dat zonder de industrielobby en minister Zuhal Demir gerekend.

Ook na dit debat blijf ik met heel wat vragen zitten.
Waarom wordt net nu die beslissing genomen? Gingen we het niet anders doen na Corona?
De oorspronkelijke beslissingen rond dit dossier dateren van begin de jaren 2000 (2001 en 2004). Het is toch niet meer ernstig om nu nog, gezien de gewijzigde maatschappelijke context, aan politieke besluitvorming te doen op basis van gegevenheden van pakweg twintig jaar geleden.

Er is nog zoveel beschikbare industriegrond in Limburg. Waarom moet er dan weer natuur sneuvelen? Ik begrijp wel vanuit klimaat- en mobiliteitsstandpunt dat bedrijven langs het Albertkanaal een positief gegeven zijn, maar dat is een ander en apart debat, waarbij verschillende elementen moeten afgewogen worden.
Zal de minister zich houden aan de hoge voorwaarden, die de Limburgse deputatie en de stad Hasselt in 2018 opgelegd hebben om dit dossier uiteindelijk te realiseren? Nog meer, zal de minister ingaan op de vraag van de Boerenbond (BB) voor de nodige compensatie qua landbouwgrond ?  Ja? Dan maak ik mij weinig zorgen, dan zal het voornemen van de Vlaamse regering niet doorgaan.
Wordt het nu echt geen tijd om een moratorium in te stellen op het opofferen van natuurgebied in Vlaanderen en zeker in Limburg?

Niemand, geen enkele maatschappelijke groep, is erg tevreden over deze beslissing.
Een reden temeer om er op terug te komen
.

Wordt vervolgd.”

U kan de vraag, het antwoord en het verloop van het debat vinden op  www.vlaamsparlement.be, Commissie Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie van 9 juni 2020.