De Groene Delle: het vervolg

De Limburgse deputatie heeft op donderdag 8 februari 2018 een positief advies met heel wat voorwaarden gegeven over het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Zolder Lummen Zuid’.
Hierin zit onder andere De Groene Delle, een belangrijk natuurgebied.

“Ik heb hierover al commentaar gehad van het actiecomité De Groene Delle en ik begrijp dat volkomen als gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur en als sp.a’er.
Als sp.a hebben we heel wat opmerkingen ingebracht die opgenomen zijn in het beschrijvend gedeelte en/of in de opgelegde voorwaarden.
Dat is nu éénmaal het verschil tussen een actiecomité en een politicus die mee moet beslissen. Zo ben ik, argumenteren en discussiëren tot op het laatste moment en dan moet er een compromis komen.
Dat is in vele dossiers het geval en je kan niet in alle dossiers ‘winnen’ tenzij je een absolute meerderheid haalt bij de verkiezingen. Maar als ik de meest recente opiniepeilingen mag geloven, zit dat er (nog) niet in voor ons als sp.a.

Wat tevens vergeten wordt, is dat dit een plan is van de Vlaamse regering, waar sp.a niet in aanwezig is. Dus via de deputatie spelen wij maar onrechtstreeks mee. Bovendien zit de bevoegdheid ruimtelijke ordening bij CD&V-collega Inge Moors. Maar via het formuleren van heel wat bemerkingen, maken wij kans dat ze in de definitieve beslissing van de Vlaamse regering terechtkomen.
Dit is formeel geformuleerd in het advies.

Uiteraard ben ik graag bereid verder te overleggen of te debatteren met iedereen om goed op te volgen hoe de verdere procedure verloopt en/of er verdere acties en/of initiatieven nodig zijn.

Samengevat hebben wij als sp.a de volgende elementen ingebracht: 

- adviezen formuleren vanuit alle provinciale diensten: het Provinciaal Natuurcentrum (PNC) adviseerde negatief en de dienst Waterlopen adviseerde ongunstig voor de watertoets.
Het gaat over 2 provinciale diensten die onder mijn bevoegdheid vallen;

- de oorspronkelijke plannen van het Economisch Netwerk Albertkanaal (ENA) dateren van 2004.
Het getuigt van weinig of geen ernstige planning op Vlaams niveau om een plan van 2004 te koppelen aan een sluiting van een belangrijk Limburgs bedrijf in 2012;

- het Strategisch Actieplan voor Limburg in het Kwadraat (SALK) kan geen alibi zijn om bijkomend industrieterrein aan te snijden. Ook al niet omdat ENA een Vlaamse bevoegdheid is en Vlaanderen beslist.
Optimalisatie en ontwikkeling van bestaande, reeds voorziene industrieterreinen moet prioriteit krijgen.
Dit laatste wordt in het advies gedetailleerd via heel wat voorwaarden;

- wat ‘de nood’ aan nieuw aan te snijden industriegebied betreft, er is meer dan een verdubbeling van aanbod aan bedrijventerreinen in Limburg: van 380 hectaren (ha) in 2009 naar 903 ha in 2015.
De provincie Limburg heeft de laagste bezettingsgraad (77,3%) en het hoogste actieve aanbod.  
Als Vlaams bouwmeester Leo Vanbroek aanbeveelt om woningbouw in de hoogte te stimuleren, zou dit misschien best ook gebeuren voor industriële gebouwen. Zo komt er nog meer ruimte bij voor industrie?;

- de vergaderingen van de SALK-Taskforce (2 keer per jaar) duren maximaal een uur en kunnen niet beschouwd worden alsof er zaken unaniem beslist worden, zoals het altijd wordt voorgesteld.
Dit is voor mij niet echt een vorm van democratisch beslissen.

Nu wordt het afwachten wat de Vlaamse regering uiteindelijk zal beslissen.”

Alle teksten en adviezen zijn integraal te bekomen via ludwig.vandenhove@limburg.be.

 

Zie https://www.stokrooie.be/groene-delle/ en https://www.facebook.com/Groene-Delle-blijft-groen-477232889099966/.

Zie ook De Groene Delle  van 01-02-2018 en De Groene Delle moet GROEN blijven! van 05-08-2015 op deze website.

Foto: facebook.com

 

 

 

Tags: