Darwin in de stad

Op dinsdag 20 november 2018 vond de lezing 'Darwin in de stad. Stadsnatuur door de ogen van Darwin' (1) plaats in het Provinciaal Natuurcentrum (PNC) in Genk (Craenevenne 86, Bokrijk), in het kader van 'PNC in dialoog'.
De zaal 'Onder de blote hemel' zat bomvol.

"Professor Doctor Menne Schilthuizen (Naturalis Biodiversity Center Leiden en Universiteit Leiden) slaagde erin op een bevattelijke manier de nieuwe ontwikkelingen qua biodiversiteit in steden uit de doeken te doen", zegt gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur Ludwig Vandenhove.

 

"Het inzetten van natuurverbindingen is belangrijk als ondersteuning van de Limburgse biodiversiteit.
Dat is ingegeven door de toenemende versnippering van ons landschap en onze natuur.
We hebben in Limburg een netwerk van provinciale natuurverbindingen aangeduid, aangevuld met gemeentelijke natuurverbindingen en enkele in functie van Europese natuurdoelen. Maar hoe moeten die natuurverbindingen concreet uitgewerkt worden?

In de vorige 'PNC in dialoog' (2) op donderdag 27 september 2018 kregen we van 2 vleermuizenexperts een gedetailleerd verhaal hoe vleermuizen letterlijk hun weg zoeken in een steeds complexer wordend landschap.
Natuur verbinden is een complexe aangelegenheid.
Elke diersoort heeft eigen noden, elke diersoort heeft een eigen ontwerp nodig van wat zo een natuurverbinding moet inhouden: stapstenen, corridors, leefgebiedverbindingen, etc.
Laat staan dat we daar nog de groenblauwe dooradering in meenemen, die uitgaat van een sociale functie (verbetering van de leefkwaliteit, mogelijkheden voor zachte recreatie, het bufferen van klimaateffecten). En waar kan en moet dat gecombineerd worden met ecologie? 
Kunnen beide gecombineerd worden en met welke voorwaarden moet er eventueel rekening gehouden worden?

Gaan we met die verbindingen door stedelijk gebied of net niet?
De stad geeft nieuwe kansen en mogelijkheden om burgers te betrekken bij  de natuur. Zo is er bijvoorbeeld ons project rond de vergroening van  de schooldomeinen en speelplaatsen, waar we schoolkinderen meer in contact willen brengen met groen en natuur in hun directe leefomgeving.
Moeten we dan de biodiversiteit tot op de speelplaats brengen door ze te verbinden met natuur in de omgeving of komt dat zelf wel in orde?

Professor Doctor Menne Schilthuizen werkt op het raakvlak tussen evolutiebiologie en urbane ecologie. Of hoe met de kunst van het observeren en de wetenschap van de genetica evolutie zichtbaar wordt in de stad.
Zijn verhaal toont ons de stad vanuit een niet-alledaags, maar boeiend perspectief.
Zijn conclusies en voorstellen zijn een laag in het verhaal van de provincie Limburg en het PNC van natuur verbinden en groenblauwe dooradering  in de stad die zeker moeten meegenomen worden in de afwegingen.

Twee bemerkingen wil ik u niet onthouden.
Iemand stelde terecht de vraag of we na NATURA 2000 een URBANO 2000 gaan krijgen?
De ratten in New York komen niet aan de kant van Wallstreet, omdat daar te weinig eetgelegenheden en restaurants zijn en ze daar te weinig eten kunnen vinden. 
Mijn bedenking: zelfs de ratten hebben last van het kapitalisme.

Ik ben blij dat ik als gedeputeerde het initiatief genomen heb voor de formule 'PNC in dialoog'.

 

(1) Darwin in de stad: Evolutie in de urban jungle, Menno Schilthuizen, Uitgeverij Atlas Contact.
(2) Lezing - PNC in dialoog “Vleermuizen”, donderdag 27 september 2018 - 19 tot 22 u, Provinciaal Natuurcentrum.

Zie ook 100% IJS-Antarctica en het klimaatverhaal van 10-02-2018 en Vergroening schooldomeinen en speelplaatsen van 15-03-2018 op deze website. 

 

Tags: