Dag van de woonwagenbewoner groot succes!

De dag van de woonwagenbewoner in Sint-Truiden op zondag 7 mei 2006 was een groot succes.
Heel wat mensen, en vooral buren, kwamen op bezoek.


Burgemeester - senator
Ludwig Vandenhove/> was er ook bij.

Eén van de eerste beleidsdaden van de vernieuwde bestuurseenheid na mijn aantreden als burgemeester op 1 januari 1995 was precies een definitieve locatie vinden voor het woonwagenpark. De vorige meerderheid had dit nooit ‘aangedurfd’. Er was dan ook jaren over gediscussieerd, net zoals dat ook in heel wat andere steden en gemeenten het geval was en nog is.

Het vernieuwde woonwagenpark, toen het mooiste en meest moderne van Vlaanderen, werd officieel geopend op 3 juli 1998.

"Ik heb woonwagenbewoners graag, het zijn mensen uit één stuk, je weet wat je eraan hebt. Als ze voor je zijn, ‘vechten’ ze voor je”, aldus Ludwig Vandenhove.