Dag van de Regionale Landschappen 2018

Dit jaar werd de jaarlijkse Dag van de Regionale Landschappen voor heel Vlaanderen op zondag 16 september 2018 georganiseerd door de vzw Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren (RLH).
Centraal punt was Alden Biesen in Rijkhoven (Bilzen), Kasteelstraat 6.

Er stonden 8 belevingstochten op het programma (wandelen en fietsen sommige met een verplaatsing met de bus erbij).
Elke tocht bezocht een ander gebied in Haspengouw of Voeren, maar de thema’s die in elke groep aan bod kwamen, waren grotendeels dezelfde: landschapsontsluiting en -beleving, landschapsloket, erfgoed en biodiversiteit. Bij elke excursie werden wel andere accenten gelegd, zoals water, grensoverschrijdend netwerk, specifieke soorten en biotopen, etc.

Gedeputeerde en voorzitter van de 3 Regionale Landschappen in Limburg Ludwig Vandenhove deed een korte inleiding.

“Welkom in Limburg en Haspengouw.

Ondanks de sterke financiële ingreep van de Vlaamse regering in de financiering van de Regionale Landschappen is de werking kunnen doorgaan dankzij de provincies.
Inmiddels is het mijn overtuiging dat heel wat bestuurders en politici de meerwaarde ingezien hebben van de RL’en als ontmoetingspunt voor alle betrokken partijen in de OPEN ruimte. Bovendien zijn de RL’en ideale partners voor de lokale besturen om concrete projecten te realiseren, waarvoor ze zelf vaak de knowhow niet in huis hebben.

Ik wil van de gelegenheid gebruik maken om alle personeel van de 3 Limburgse RL’en van harte te bedanken voor de goede samenwerking gedurende de afgelopen 6 jaar.
Er zijn heel wat zaken gerealiseerd, zoals de werking rond het Nationaal Park en de mogelijke erkenning als United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)-Werelderfgoed voor wat betreft de vzw Regionaal Landschap Kempen en Maasland (RLKM), de projecten rond het houtkantenbeheer met onder ander de houtsnipperketel in Bocholt en het pas opgestarte biomassaplein in Houthalen-Helchteren voor wat betreft de vzw Regionaal Landschap Lage Kempen (RLLK), en de inspanningen rond het in standhouden van de hoogstamboomgaarden in Haspengouw door de vzw Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren (RLH).

Ik wens jullie allemaal een prettige en aangename dag toe.
Kom zeker nog eens terug naar Limburg.”  

 

Zie onder andere https://www.facebook.com/Regionaal-Landschap-Haspengouw-en-Voeren-vzw-157194987806662/.

Zie ook HOGE KEMPEN, kandidaat UNESCO Werelderfgoed van 30-01-2018, Biomassaplein van 09-02-2018 en Werkbezoek warmtenet in Bocholt van 16-02-2015 op deze website.

Foto’s: vzw RLH