Conferentie van de voorzitters van de commissies voor de Landsverdediging in Ljubljana (Slovenië)!

Op zondag 2 en maandag 3 maart 2008 heeft burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger
Ludwig Vandenhove in zijn functie van voorzitter van de commissie voor de Landsverdediging van de Kamer van Volksvertegenwoordigers deelgenomen aan de zesmaandelijkse conferentie van de voorzitters van de commissies voor de Landsverdediging.

 

 

 

 

Vermits Slovenië momenteel voorzitter is van de Europese Unie (EU), ging deze bijeenkomst door in de hoofdstad Ljubljana.

 

 

 

Naast militair-technische thema’s kwamen onder andere de onafhankelijkheid van Kosovo en de verdere ontwikkelingen in de Balkan ter sprake en vooral hoe de EU hierop moet reageren.

 

“Zulke bijeenkomsten zijn vooral goed om de sfeer rond een aantal internationale dossiers aan te voelen. In de internationale politiek is dat nu eenmaal belangrijk in tegenstelling tot de nationale politiek en de gemeentepolitiek”, aldus Ludwig Vandenhove.