Compensatie voor onterecht verlies zorgbudget voor leefloners (65+)

Elke Vlaming heeft recht op een zorgbudget als hij/zij hulpbehoevend wordt. Maar door een vergetelheid in de wet geldt dit niet voor ouderen met een leefloon.

Sp.a -fractieleider Gert Stas heeft dit aangekaart tijdens de zitting van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) in Sint-Truiden op maandag 25 februari 2019 om hiervoor een structurele lokale oplossing te vinden voor die personen, die daarmee geconfronteerd worden in Sint-Truiden (momenteel een 6-tal personen).

"Er wordt gewerkt aan een federale/Vlaamse oplossing, maar in afwachting is het goed dat er lokaal een structurele oplossing komt", zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.
"Tot nu toe probeerde het OCMW dit geval per geval te bekijken en op te lossen.
Elke ongelijkheid verdient weggewerkt te worden."

Sp.a en Groen stemden voor het voorstel, CD&V, Open Vld en N-VA stemden tegen, omdat zij wensen te wachten op een globale oplossing van hogerhand.

Hier vindt u het toegevoegd punt.