Civiele bescherming au serieux nemen!

Dit zei burgemeester - senator
Ludwig Vandenhove/> tijdens de officiële ontvangst van de civiele bescherming op het stadhuis van Sint-Truiden naar aanleiding van hun 50-jarig bestaan.

Binnen de civiele veiligheid is de civiele bescherming in feite de tak waar politiek het minste aandacht aan besteed wordt en waarover ook nooit uitspraken gedaan worden over hoe het nu verder moet met deze civiele bescherming.


Bijvoorbeeld in het rapport Paulus over de brandweerhervorming wordt met geen woord gerept over de civiele bescherming.
“Strategisch begrijp ik dit wel omdat de brandweerhervorming op zich al een voldoende politiek moeilijke operatie is, maar men moet ook weten wat men wil.
Ofwel neemt men de civiele bescherming ernstig in het toekomstig veiligheidsbeleid, ofwel schaft men deze structuur beter af en incorporeert men deze in andere civiele veiligheidsdiensten, zoals bijvoorbeeld de brandweer”, zegt Ludwig Vandenhove.

Hieronder vindt u de integrale toespraak van burgemeester - senator
Ludwig Vandenhove/> naar aanleiding van de officiële ontvangst van de civiele bescherming Sint-Truiden ter gelegenheid van hun 50-jarig bestaan.

Geachte aanwezigen

De civiele bescherming is de belangrijkste speler in het onderdeel logistiek binnen de hulpverlening.

Doordat de civiele bescherming echter slechts op een aantal plaatsen gecentraliseerd is, is deze dienst bij de doorsnee bevolking wellicht minder bekend.

Naast de brandweerdiensten vormt de civiele bescherming een belangrijk instrument in de strijd tegen ernstige rampen of ongevallen.

Haar interventies en zendingen zijn zowel boeiend als gevarieerd. Bijvoorbeeld versterking in de strijd tegen grote branden, strijd tegen vervuiling, waterbevoorrading, reddingacties en opruimingswerken bij instortingen en overstromingen en ook het opsporen van vermiste personen in het kader van een gerechtelijk onderzoek.

In tegenstelling tot de brandweer kan de burger geen rechtstreeks beroep doen op de civiele bescherming. De burger verwittigt de dienst 100/brandweer, die vervolgens, indien nodig, een beroep zal doen op de civiele bescherming.

Naast een hoofdbestuur in Brussel en een school in Florival zijn er vier permanente eenheden (Liedekerke, Brasschaat, Ghlin en Crisnée) en twee grote wachten (Jabbeke en Neufchateau).
Een grote wacht heeft dezelfde taken als een permanente eenheid, maar met een kleinere pesoneelsbezetting.
De eenheden zijn 24 uur op 24 bemand door beroepspersoneel, dat indien nodig kan aangevuld worden met vrijwilligers.
Verder beschikt de civiele bescherming ook over een aantal voorposten. Brasschaat bedient Antwerpen en Limburg.

In totaal zijn er bij de civiele bescherming ongeveer 600 beroepsmensen en ongeveer 2 200 vrijwilligers.

Binnen de civiele veiligheid is de civiele bescherming in feite de tak waar politiek het minste aandacht aan besteed wordt en waarover ook nooit uitspraken gedaan worden over hoe het nu verder moet met deze civiele bescherming.

Bijvoorbeeld in het rapport Paulus over de brandweerhervorming wordt met geen woord gerept over de civiele bescherming. Strategisch begrijp ik dit wel omdat de brandweerhervorming op zich al een voldoende politiek moeilijke operatie is, maar men moet ook weten wat men wil.

Ofwel neemt men de civiele bescherming ernstig in het toekomstig veiligheidsbeleid, ofwel schaft men deze structuur beter af en incorporeert met deze in andere civiele veiligheidsdiensten, zoals bijvoorbeeld de brandweer.

De civiele bescherming, afdeling Sint-Truiden, werd begin jaren ’90 ingelijfd bij de permanente eenheid Brasschaat. Daarvoor maakte ze, sinds haar ontstaan in 1956, deel uit van de afdeling Hasselt.

Om op alle mogelijke terreinen hun mannetje te kunnen staan, volgden de vrijwilligers de meest uiteenlopende lessen en opleidingen. Deze werden gegeven in de voormalige tekenschool in de Breendonkstraat, eerst door Jean Stas, daarna door Winand Vandeschoor. Nu nog wordt er lesgegeven in Riemst door Hubert Herliska.

Er werd meerdere malen een beroep gedaan op de afdeling Sint-Truiden. Kort geleden nog werden ze ingeschakeld bij de overstromingen in Limburg.
Bij de laatste grote wateroverlast in Maasmechelen brachten ze zelfs daar de kerstdagen door om te voorkomen dat er nog meer waterellende op Maasmechelen zou afkomen.

Momenteel worden de activiteiten wat teruggeschroefd, maar tijdens de officiële vaderlandslievende plechtigheden mag de stad Sint-Truiden altijd op een afvaardiging van de civiele bescherming rekenen. Ook steken ze nog geregeld een handje toe om een aantal grote wielerwedstrijden op ons grondgebied zo veilig mogelijk te laten verlopen.

Om de vlam van de civiele bescherming, afdeling Sint-Truiden, niet helemaal te laten uitdoven, heeft Willy Van Gucht dit jaar een vriendenkring van de civiele bescherming opgericht. Op die manier wil hij de contacten tussen de vrijwilligers levendig houden.

Ik wil hem, samen met de huidige bestuursleden, maar ook zijn voorgangers als voorzitter en alle vrijwilligers, die in het verleden deel hebben uitgemaakt van de civiele bescherming, daarvoor dan ook van harte bedanken en feliciteren.

Dames en heren, beste vrienden, een 50e verjaardag van een vereniging laten we in Sint-Truiden niet onopgemerkt voorbijgaan. Wij bieden u daarom graag vanavond deze receptie aan.

Nogmaals gefeliciteerd en bedankt voor uw jarenlange inzet.