Circussen zijn een traditie: zij moeten blijven!

Circussen zijn een traditie, maar worden steeds zeldzamer, net zoals alle tradities!
Het is aan de overheid in het algemeen en steden en gemeenten in het bijzonder om ervoor te zorgen dat ook in de toekomst circussen blijven bestaan.


Net zoals andere steden en gemeenten in Vlaanderen krijgt de stad Sint-Truiden regelmatig aanvragen van eigenaars van circussen om vertoningen in de stad Sint-Truiden te organiseren.
Dit gebeurt niet altijd zonder problemen: ondanks duidelijke afspraken inzake het respecteren van het dierenwelzijn, moet de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken, meer bepaald de dierenpolitie, hierop nauw gelet toezicht houden, er wordt promotie gemaakt, zoals altijd al het geval (geweest) is, met borden aan verkeerspalen, hetgeen voor andere manifestaties verboden wordt, de regels in verband met het opslaan van de tenten worden niet altijd nageleefd, etc.

Persoonlijk ben ik er voorstander van dat in het kader van het algemeen cultuurbeleid - want uiteindelijk zijn circussen cultuur - een kader uitgetekend wordt waarbinnen circussen hoe dan ook nog kunnen blijven functioneren in Vlaanderen.
Wat mij betreft moeten ze zelfs (nog meer) gesubsidieerd worden dan dit nu al het geval is.


Leveren circussen inderdaad niet (echte) artiesten op, waar iedereen met zoveel nostalgie over praat, over leest, over mijmert,…

De huidige samenleving moet ook weten wat ze wil: families en/of personen, die circussen organiseren en/of in stand houden zijn ‘een speciaal ras’ (zoals bijvoorbeeld ook foorreizigers) en dat moeten we dan ook respecteren.
De keuze is simpel: het is ofwel dit, ofwel geen circussen meer.

Circusorganisaties zijn dikwijls families, die het heel moeilijk hebben om hun ‘stiel’ in stand te houden.

Wat de stad Sint-Truiden betreft is mijn standpunt duidelijk: binnen goede afspraken en regels blijven circussen in Sint-Truiden welkom!