Causerie Koninklijk Atheneum

Causerie met als thema 'Onderwijs - Jeugdhulpverlening - Gemeente - Veiligheid: is er een verband tussen?'

Gastsprekers zijn:-              Urbain Lavigne, afgevaardigd bestuurder van het gemeenschapsonderwijs. Hij vindt het de taak van het onderwijs om jongeren aan te zetten tot reflectie over de brede maatschappelijke realiteit. Het onderwijs moet volgens Urbain Lavigne inspelen op de noden van de samenleving;-              
Ludwig Vandenhove/>, burgemeester - senator en voorzitter van de senaatscommissie Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden is de auteur van 'Iedereen veilig'. Volgens hem is het belangrijk dat maatschappelijke problemen bij kinderen en jongeren zo jong en snel mogelijk gedefinieerd en aangepakt worden om latere problemen te voorkomen. De overheid moet hierover nadenken en er een kader, een werkbaar model voor uittekenen. Gaat dit geld kosten? Als u het
Ludwig Vandenhove/> vraagt niet. Betere samenwerking tussen diensten gaat net geld besparen.
De avond vindt plaats in de eetzaal van het Koninklijk Atheneum, Tichelrijlaan 1, 3800 Sint-Truiden op donderdag 28 september 2006 om 20.00 uur. De heer Marcel Kerff is moderator.
De avond wordt afgesloten met een kleine receptie.

Kaarten zijn te verkrijgen aan 3,00 EUR op het secretariaat van het Koninklijk Atheneum, Tichelrijlaan 1, 3800 Sint-Truiden. U kunt ook telefonisch reserveren op het nummer 011-68 21 24 of per e-mail: nadine.loos@skynet.be.


Hieronder vindt u het voorwoord van
Ludwig Vandenhove/> dat hieromtrent zal verschijnen in de Campuskrant, die van huis tot huis in Sint-Truiden verspreid zal worden.

Beste lezer

Het nieuwe schooljaar is al weer enkele weken oud. Wat gaat de tijd toch snel!

Heel wat nieuwe leerlingen vonden de weg naar Campus Tichelrij.
Dit bevestigt de kwaliteit van het geleverde onderwijs, maar evenzo de maatschappelijke inbedding in Sint-Truiden en omgeving, precies één van de doelstellingen van de Overkoepelende Vriendenkring.

Een school mag geen eiland op zich zijn, maar moet eveneens vooral aandacht hebben voor wat er rond de school, in de brede maatschappij, gebeurt.
Met de Overkoepelende Vriendenkring zullen we dan ook dit jaar weer een aantal originele en creatieve activiteiten proberen op te zetten, die zeker aan die criteria voldoen en waarop elke geïnteresseerde meer dan welkom is.

Op donderdag 28 september eerstkomende om 20.00 uur gaat er al een eerste causerie door onder de titel ‘Onderwijs - Jeugdverlening - Gemeente - Veiligheid: is er een verband tussen?’.
Na de gebeurtenissen van de laatste maanden met jongeren (de moord op Joe Vanholsbeeck, de feiten in Antwerpen) is dit thema meer dan ooit aan de orde.

Uiteraard betreft het hier op de eerste plaats een veiligheidsprobleem, maar het is meer dan dat. Het is vooral de algemene wijze waarop onze maatschappij evolueert en welke de houding en de visie van jongeren hiertegenover is.

Voor mij is (on)veiligheid een keten, die begint in het gezin en verder loopt via de school vooraleer de jongere al dan goed en/of slecht en/of op de juiste en/of verkeerde plaats in de maatschappij terechtkomt.

En ik hoor de onderwijsmensen al zeggen, en een stuk terecht: moeten wij dit ook nog helpen oplossen?
Maar aan de andere kant is het alleszins mijn overtuiging dat gezin en onderwijs hier een grotere rol moeten krijgen en dat we zelfs zover moeten durven gaan om hiertoe de nodige aanpassingen, bijvoorbeeld inhoudelijk qua vakken zoals burgerzin, verdraagzaamheid, etc., in te voeren en/of uit te breiden.
Bovendien zou er een betere samenwerking moeten komen tussen alle mogelijke diensten en instellingen, inclusief de scholen, die met jongeren in het algemeen en probleemkinderen in het bijzonder bezig zijn.
En wat mij betreft, moet dit beter samenwerken zeker niet meer geld kosten, omdat er nu precies vaak langs mekaar door gewerkt wordt.
In mijn visie zou een stads- of gemeentebestuur een sturende rol in zo een geheel kunnen spelen.

Zoals u wellicht weet, is de stad Sint-Truiden geselecteerd als één van pilootprojecten in Vlaanderen  voor het netoverschrijdend leerlingenvervoer.
Persoonlijk ben ik daar een grote voorstander van, omdat het past in mijn visie dat de kwaliteit van scholen op de eerste plaats bepaald moet worden door de kwaliteit van de directies en de leerkrachten, en niet door allerhande niet-schoolse factoren, zoals gebouwen, leerlingenvervoer, etc.
De gesprekken tussen de onderwijsnetten over dit netoverschrijdende leerlingenvervoer verlopen momenteel moeizaam, maar toch hoop ik als burgemeester dat we uiteindelijk tot een oplossing komen onder het motto ‘het gaat om de kinderen, niet om de netten’.
Laten we de theoretische beschouwingen, die zo vaak gemaakt worden over samenwerking tussen netten ook eens in de praktijk omzetten!

Ik hoop u allemaal persoonlijk te ontmoeten op de causerie op 28 september eerstkomende.

Veel leesgenot!

Met vriendelijke groeten

Ludwig Vandenhove
/>
voorzitter Overkoepelende Vriendenkring Campus Tichelrij