Cartoon: Vlaamse Clarissen op bezoek in Sint-Truiden!

Sinds januari 2005 kan u op deze website wekelijks een cartoon vinden die gebaseerd is op een actuele politieke of maatschappelijke gebeurtenis, waarbij
Ludwig Vandenhove/> zelf betrokken is en/of waarover hij zijn mening geeft.
Cartoonist Dré Mathijs laat elke week zijn verbeelding de vrije loop en zorgt ervoor dat de gebeurtenis van die week wat meer in het oog springt. 


De cartoons van 2005 en 2006 werden telkens tentoongesteld en gebundeld in een cartoonboek.
Wil je nog een exemplaar van het eerste cartoonboek ‘Een jaar Ludwig ludiek’ of van het tweede cartoonboek ‘Twee jaar Ludwig ludiek’ ontvangen, stuur dan een e-mail met je adres naar burgemeester@sint-truiden.be en je krijgt zo snel mogelijk een exemplaar toegestuurd (zolang de voorraad strekt).

Vlaamse Clarissen op bezoek in Sint-Truiden!


Op donderdag 21 juni 2007 vond de zogeheten ‘Claradag’ plaats in Sint-Truiden.
Om en bij de 65 eerwaarde zusters Clarissen van de diverse Vlaamse en een aantal Waalse kloosters - dit wil zeggen iets minder dan de helft van het totaal aantal Vlaamse eerwaarde zusters Clarissen - zakten naar Sint-Truiden af voor deze jaarlijkse Claradag, die elk jaar in een andere stad of gemeente wordt georganiseerd.

Burgemeester
Ludwig Vandenhove/> is zeer opgetogen over het initiatief van de Vlaamse Clarissenfederatie om jaarlijks samen te komen in één van de aangesloten kloosters. De zusters verlaten immers niet vaak hun eigen klooster om samen met hun medezusters eens van gedachten te wisselen.
Het stadsbestuur deed dan ook zijn duit in het zakje en bood een receptie aan. De namiddag werd bovendien afgesloten met een bezoek aan onze stad: enerzijds stond het Minderbroedersmuseum op het programma, anderzijds waren er een aantal eerwaarde zusters Clarissen, die de abdijtoren beklommen hebben.

Hieronder vindt u een korte geschiedenis van de aanwezigheid van de eerwaarde zusters Clarissen in de stad Sint-Truiden.

In 1539 vertrouwde het stadsbestuur van Sint-Truiden de opleiding van de vrouwelijke jeugd toe aan de zusters van het Heilig Graf. Daarom nam het bestuur contact met het klooster van het Heilig Graf te Luik, ook bekend als de ‘Bons Enfants’ (Bonnefanten), waarvan het onderwijs een goede reputatie genoot. Een paar zusters, die van uit Luik overkwamen, stichtten, samen met enige zusters van het klooster Hieronymusdal op Stenaert, die het Heilig Graf vervoegden, de priorij ‘Jeruzalem’ tegenover de Sint-Gangulfuskerk. Het huis was geschonken door ‘Mijvrouw van Nijsem ende haar man’. De inrichting, die gepaard ging met nieuwbouw, was voltooid in 1557.
De zusters zorgden er voor ‘lager’ en ‘middelbaar’ onderwijs voor meisjes, met vakken als Frans en muziek op het programma. Sommige leerlingen waren intern en bovendien waren er inwonende kostdames.
Nadat het prinsbisdom Luik, samen met de Oostenrijkse Nederlanden, in 1795 door de Franse republiek geannexeerd was, werden de kloosters in 1797 genationaliseerd. Een tijdlang werd het Jeruzalemklooster door het Franse leger als magazijn en werkhuis gebruikt, maar in 1809 werd het openbaar verkocht.

Toen de zusters clarissen-coletienen van Mechelen, op aansporing van deken Louis Guillaume Cartuyvels, een vestiging te Sint-Truiden voorbereidden, kochten zij de overblijvende gebouwen in 1850.
In juli 1851 ving het kloosterleven er aan met elf zusters. Zuster Marie-Louise Bruyns werd overste en er waren 8 slotzusters en 2 buiten-zusters.

Maar in de oude en jarenlang verwaarloosde gebouwen liet de nood aan herstel en vernieuwing niet lang op zich wachten. In 1864 werd de nieuwe kapel ingewijd. De laatste grote aanpassings- en verbouwingswerken gebeurden in de periode 1961-1963. Toen telde de kloostergemeenschap nog meer dan twintig zusters.

Momenteel wonen er nog 15 zusters.

Clarissenkloosters worden nog vaak bezocht door de plaatselijke bevolking om gebed en hulp te vragen.
Zo komen sommige vrouwen vragen om een gebed en reliek van de Heilige Coleta, die bijstand verleent bij een moeilijke bevalling.
Dames die problemen hebben om in verwachting te geraken, wordt de mantel opgelegd tijdens een gebed.
Een gebed om mooi weer (Clara = helder) wordt ook dikwijls gevraagd. Dit kunnen de zusters ongetwijfeld beamen!

Tags: