Cartoon: Rode Duivel op de rotonde in Brustem/Sint-Truiden!

Sinds januari 2005 kan u op deze website wekelijks een cartoon vinden die gebaseerd is op een actuele politieke of maatschappelijke gebeurtenis, waarbij
Ludwig Vandenhove zelf betrokken is en/of waarover hij zijn mening geeft.

Cartoonist Dré Mathijs laat elke week zijn verbeelding de vrije loop en zorgt ervoor dat de gebeurtenis van die week wat meer in het oog springt. 

De cartoons van 2005, 2006 en 2007 werden telkens tentoongesteld. In 2005 en 2006 werd er zelfs een cartoonboek gedrukt.
Wil je nog een exemplaar van het eerste cartoonboek ‘Een jaar Ludwig ludiek’ of van het tweede cartoonboek ‘Twee jaar Ludwig ludiek’ ontvangen, stuur dan een e-mail met je adres naar burgemeester@sint-truiden.be en je krijgt zo snel mogelijk een exemplaar toegestuurd (zolang de voorraad strekt).

 

Rode Duivel op de rotonde in Brustem/Sint-Truiden!

 

 

 

Op vrijdag 16 mei 2008 werd onder grote belangstelling de Rode Duivel - Fouga Magister - officieel ingehuldigd op de rotonde van het kruispunt N3-N3e aan de ingang van de voormalige militaire basis Brustem en het huidige ‘Brustem bedrijvenpark’.

 

 

“Het werd een emotioneel moment met heel wat aanwezigen.
Nog maar eens een bewijs hoe de Rode Duivel verbonden is met de stad Sint-Truiden!”, aldus burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

 

 

 

 

 

Hieronder vindt u integraal de toespraak, die burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove hield bij deze gelegenheid.

Geachte piloten, techniekers, oudgedienden Rode Duivel/Fouga Magister en hun familie

 

Geachte militaire autoriteiten
Geachte leden van de Burgerlijke Militaire Samenwerking (BMS)
Geachte collega's uit de politiek
Geachte genodigden
Beste vrienden

 

 

Als burgemeester van Sint-Truiden en als voorzitter van de commissie voor de Landsverdediging in de Kamer van Volksvertegenwoordigers ben ik bijzonder fier hier vandaag het woord tot u te mogen richten.

 

 

Telkens ik hier op Saffraanberg kom, voor een vergadering, een officiële ontvangst en/of plechtigheid, is dat voor mij ook een beetje een emotioneel moment.
Mijn vader, die gestorven is toen ik pas 14 jaar was, was op het moment van zijn overlijden korporaal in Saffraanberg. Telkens ik hier kom, word ik herinnerd aan die periode.

 

 

 

 

 

De stad Sint-Truiden heeft altijd een goede relatie gehad met de militaire overheid. De stad Sint-Truiden had bovendien jarenlang het peterschap over het stuntteam van de Rode Duivels.
Het doet me dan ook veel plezier dat nu een echte 'Rode Duivel' op de rotonde van Brustem is geplaatst, als ultiem symbool van de verbondenheid van onze stad en het leger.
En ook dit wekt enige emoties bij mij op. Ik herinner mij als kind nog de foto's, die op de slaapkamer van mijn 9 jaar oudere broer en mij hingen van de piloten van 'de Rode Duivels'. Zij waren toen echte helden, de echte James Deans van hun tijd! Ik kom hier later nog op terug.

 

 

 

 

 

Midden jaren 90 besliste de federale regering om de militaire luchtmachtbasis van Brustem, in het kader van de herstructurering van het ministerie van Landsverdediging, te sluiten.
Alle militaire vliegactiviteiten verhuisden naar de basis van Beauvechain, waarover we als stad het peterschap hebben.
De voormalige thuisbasis Brustem van het nationale stuntteam werd zo enkel nog een hoofdstuk in de geschiedenis van de Belgische luchtmacht.

 

 

Eind 1996 beslisten de Vlaamse regering en de stad Sint-Truiden om de voormalige bestemming, met name het militair vliegveld van Brustem, via het gewestplan te wijzigen.
Door de gewestplanwijziging en de ruimtelijke uitvoeringsplannen werden onder andere mogelijkheden gecreëerd voor bedrijven.
Om de te verwachten verkeersstromen van en naar het bedrijventerrein ‘Brustem bedrijvenpark’, gelegen langs de N3, op te vangen, werden ter hoogte van het kruispunt N3-N3e een rotonde en een ontsluitingsweg naar het bedrijventerrein aangelegd.

 

 

 

 

 

De conservator van het Historisch Centrum Luchtmachtbasis Brustem Luc Vanhove, toenmalig schepen voor openbare werken Staaf Mas en burgemeester Ludwig Vandenhove hebben tijdens de vorige legislatuur de idee geopperd om een Fouga Magister MT03, het toestel van het Belgische stuntteam ‘de Rode Duivels’, te plaatsen in onze stad als veruiterlijking van de goede band tussen het stadsbestuur en de militaire overheid en als blijvende herinnering aan de helden van het stuntteam.

 

 

Het ministerie van Landsverdediging vond dit een goed idee en in 2006 werd door de militaire overheid officieel een ontmantelde Fouga Magister MTO3 overgedragen aan de stad Sint-Truiden.
Op 13 mei 2008 werd deze Fouga Magister MTO3 dan centraal op de rotonde geplaatst.
Een primeur voor Vlaanderen en tegelijk de zoveelste veruiterlijking van de goede samenwerking tussen de militaire overheid en het stadsbestuur van Sint-Truiden vooral ook omwille van de gedeelde financiële en logistieke verantwoordelijkheid van dit project.

 

 

Het basismodel van de Fouga vloog voor het eerst op 23 juli 1952. Het was oorspronkelijk ontworpen als zweefvliegtuig met één straalmotor boven de romp, maar werd verder ontwikkeld tot het model dat we daarstraks hebben kunnen bewonderen op de rotonde.

 

 

Het vermaarde Belgische stuntteam 'de Rode Duivels' vloog vanaf 1965 met dit type vliegtuig. Ze vlogen de wereld rond van de ene vliegmeeting naar de andere en de piloten waren in de jaren '60-'70 echte 'helden'.
Ieder kind - ook mijn oudere broer en ikzelf - droomde ervan om de piloten eens in levende lijve te mogen ontmoeten. Ik herinner me nog de jaarlijkse vliegmeetings in Brustem, waar duizenden mensen onze Belgische helden en hun internationale collega's kwamen bewonderen.
Door de oliecrisis in de jaren '70 werden de meetings afgeschaft en geleidelijk aan verdwenen ook de stuntteams, tot grote spijt van de vele sympathisanten.
Tot de toestellen luchtvaardig waren, waren ze ook altijd aanwezig op 21 juli-vieringen in Sint-Truiden.
Met deze Rode Duivel/Fouga Magister op de rotonde hebben de Truienaren eindelijk een blijvende herinnering aan het stuntteam dat zovele mooie herinneringen oproept aan lang vervlogen dagen.

 

 

Dat Sint-Truiden gekend is als 'meest militairvriendelijke stad van België', hoeft u niet te verbazen. Getuige hiervan is onder andere de oprichting van het comité Burgerlijke Militaire Samenwerking of kortweg het BMS genoemd, waarbij de stad Sint-Truiden bevoorrechte partner van de federale overheidsdienst defensie is geworden en waarbij er jaarlijkse enkele activiteiten georganiseerd worden voor zowel actieve als gepensioneerde militairen.
De oprichting van het comité Burgerlijke Militaire Samenwerking is een uniek samenwerkingsverband - het enige in België - dat past binnen de visie dat het leger zich nog meer op de maatschappij moet richten.

 

 

De uitbreiding van de Koninklijke Technische School Saffraanberg tot de Koninklijke School voor Onderofficieren - de enige onderofficierenschool in dit land, heeft dit gevoel alleen nog maar versterkt. Meer leerlingen en studenten betekent niet alleen een uitbreiding van de militaire tewerkstelling, maar ook voor de stad Sint-Truiden is dit onrechtstreeks een bijkomende economische troef, denken we alleen maar aan het extra clienteel voor middenstand en horeca.
Wij Truienaren zijn er dan ook maar wat trots op deze mooie campus op ons grondgebied te hebben. Militaire tewerkstelling is trouwens vaste tewerkstelling!

 

 

Zo dadelijk kunnen we nog genieten van een filmprojectie over 'de Rode Duivels', gevolgd door een receptie. Geniet ervan.

 

 

Ik ben ervan overtuigd dat heel wat belangstellenden vanuit heel België en Vlaanderen dit weekend naar Sint-Truiden zullen afzakken om de activiteiten rond de inhuldiging van deze Rode Duivel mee te maken.

 

 

Voor de realisatie van dit project wil ik in het bijzonder een aantal militaire en burgerlijke autoriteiten bedanken voor hun medewerking. Namelijk:

 

 

- voormalig minister van Landsverdediging André Flahaut, die de samenwerking tussen de militaire overheid en het stadsbestuur altijd gesteund heeft en meegeholpen heeft het imago van 'Sint-Truiden, militairvriendelijke stad' te verwezenlijken, onder andere door de uitbreiding van deze campus Saffraanberg. Hij heeft ook dit project van bij het begin gesteund;

 

 

- huidig minister van Landsverdediging Pieter De Crem, die alle aangegane engagementen van zijn voorganger heeft overgenomen;

 

 

- CompetentieCentrum Support - Departement Tech Air en Koninklijk School voor Onderofficieren (KSOO) in Saffraanberg voor de voorbereidende werken in functie van de ontmanteling van het vliegtuig;

 

 

- CompetentieCentrum R&A te Rocourt voor de behandeling van het metalen draagprofiel en het ontwerp en vervaardiging van de interface;

 

 

- 1 Wing te Bevekom voor het toestel MT03, het transport en assemblage van het vliegtuig (Aircraft Recovery team);

 

 

- DistributieCentrum Materieel te Zutendaal voor het transport van het profiel;

 

 

- ComOpsAir, CHOD (Kabinet Chef Defensie) voor de administratieve afwikkeling;

 

 

- administratie wegen en verkeer Limburg en aannemer Kumpen voor het plaatsen van de 
  funderingsvoet in gewapend beton;

 

 

- de firma Axima Services N.V. en metaalconstructie Vanaken voor het vervaardigen van het metalen draagprofiel;

 

 

- de technische dienst van de stad Sint-Truiden voor de administratieve en technische coördinatie;

 

- de politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken;

 

- de gewestelijke brandweer Sint-Truiden en de groendienst van de stad Sint-Truiden voor de logistieke ondersteuning.        

 

- alle vrijwilligers in het kader van de Burgerlijke Militaire Samenwerking (BMS)

 

Allemaal erg bedankt!

 

“De Rode Duivel/ Fouga Magister is nu voor eeuwig verbonden met de stad Sint-Truiden.”, aldus Ludwig Vandenhove.

 

 

 

Tags: