Cartoon: De bloesemwijding moet blijven!

Sinds januari 2005 kan u op deze website wekelijks een cartoon vinden die gebaseerd is op een actuele politieke of maatschappelijke gebeurtenis, waarbij
Ludwig Vandenhove/> zelf betrokken is en/of waarover hij zijn mening geeft.
Cartoonist Dré Mathijs laat elke week zijn verbeelding de vrije loop en zorgt ervoor dat de gebeurtenis van die week wat meer in het oog springt.


De cartoons van 2005, 2006 en 2007 werden telkens tentoongesteld. In 2005 en 2006 werd er zelfs een cartoonboek gedrukt.
Wil je nog een exemplaar van het eerste cartoonboek ‘Een jaar Ludwig ludiek’ of van het tweede cartoonboek ‘Twee jaar Ludwig ludiek’ ontvangen, stuur dan een e-mail met je adres naar burgemeester@sint-truiden.be en je krijgt zo snel mogelijk een exemplaar toegestuurd (zolang de voorraad strekt).De bloesemwijding moet blijven!

Op zondag 27 april 2008 vond de traditionele bloesemwijding in Sint-Truiden plaats met een lof in het kerkje van Guvelingen en een processie naar de Onze Lieve Vrouw Tuinbouwschool, waar achtereenvolgens de bloesems, de tractoren en de huisdieren werden gewijd.Hieronder vindt u een aantal elementen uit de toespraak, die burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger hield.

Tot voor een tiental jaren waren de bloesemfeesten in Sint-Truiden beperkt tot één dag, de bloesemwijding.
Sindsdien worden de bloesemfeesten georganiseerd gedurende de hele maand april en zelfs nog iets ervoor en iets erna.
Dit is een goede evolutie, waarbij er maximaal samengewerkt wordt tussen een aantal Haspengouwse steden en gemeenten en waarbij eveneens fruitbedrijven opengesteld worden, zodanig dat de toerist kennis kan maken met de dagelijkse werking ervan.

Deze evolutie belet nochtans niet dat de traditionele bloesemwijding moet blijven!
Enerzijds omdat het een traditie is en er nog zo weinig tradities bestaan dat we die best in ere houden, anderzijds omdat zeker voor de Haspengouwer en de Truienaar de datum van de bloesemwijding het referentiepunt bij uitstek is of de bloesems al dan niet al op bomen staan.
Reeds van in februari - maart wordt er gerefereerd naar de datum van de bloesemwijding om te zeggen dat de bloesems dit keer te vroeg, te laat of op tijd gaan open bloeien.

“Enkele jaren geleden is er gesuggereerd om deze traditionele bloesemwijding af te schaffen.
Ik heb mij daar toen tegen verzet en zal dit ook blijven doen zolang ik in de lokale politiek iets te zeggen heb”, aldus Ludwig Vandenhove.

“Er was een Haspengouw voor Katarakt, er is nu een Haspengouw met Katarakt en er zal een Haspengouw zijn na Katarakt”, aldus Ludwig Vandenhove.
“Dit wordt nu maar al te vaak vergeten en het is precies alsof al de toeristen, die de laatste maanden en zeker in deze bloesemperiode naar Sint-Truiden afzakken dit enkel maar doen als gevolg van de één-serie Katarakt.”

Uiteraard heeft het succes van deze serie een positieve impact op onze regio en bezoeken heel wat zogeheten ‘televisietoeristen’ Haspengouw.
Nochtans mogen we niet vergeten dat de laatste jaren Haspengouw in deze periode en zelfs het volledige jaar door ook al zeer aantrekkelijk gevonden werd door heel wat toeristen.

In die zin moeten we onze bescheidenheid als Haspengouwers en Truienaren ook langs ons neerleggen.
Het feit dat Haspengouw zo aantrekkelijk geworden is voor heel wat toeristen en bezoekers, is in de eerste plaats de verdienste van de Haspengouwse beleidsverantwoordelijken en de verantwoordelijken van de toeristische diensten.
Zowel Toerisme Limburg, als de diverse steden en gemeenten hebben de laatste jaren heel wat geïnvesteerd in het toerisme en op die manier hebben wij Haspengouw beter bekend gemaakt in Vlaanderen en zijn we erin geslaagd om heel wat bezoekers en toeristen aan te trekken.
Blijven beweren dat het grote succes nu enkel maar een gevolg is van Katarakt is op zijn zachtst uitgedrukt de waarheid geweld aandoen.
“In die zin wil ik zelfs de volgende gedachte aangeven: is het niet precies het grote succes van de regio Haspengouw als gevolg van een doorgedreven beleid dat onze streek aantrekkelijk gemaakt heeft voor deze één-serie?”, aldus burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove
Met andere woorden, moet de redenering niet omgedraaid worden dat de bedenkers van de één-serie Katarakt precies dankbaar gebruik gemaakt hebben van het succes van Haspengouw om hier deze serie te draaien? Uiteraard doet dit niets af aan de verdienste van de ontwerpers van deze serie en de impact ervan op onze regio.

De fruitsector is écht een economische sector geworden, waarbij er steeds minder kan gesproken worden over fruitboeren, wel over mensen, die bijna managers van fruitbedrijven geworden zijn.
In die zin passen bijvoorbeeld ook de succesvolle bezoeken, die in deze bloesemperiode kunnen gebracht worden aan Haspengouwse fruitbedrijven.
Wat mij betreft moet hier nog een stap vooruit gezet worden en hier draagt de televisieserie Katarakt ongetwijfeld toe bij.
Wij moeten onderzoeken hoe fruitbedrijven en fruitveilingen in feite het ganse jaar door kunnen bezocht worden door toeristen, maar ook door mensen van hier.
De Katarakt-serie heeft immers ook heel wat Haspengouwers doen inzien dat ze nog niet écht op de hoogte waren van een aantal technieken, die in onze fruitsector van toepassing zijn.

In dat verband kan onderzocht worden hoe deze bedrijfsbezoeken en/of bezoeken aan de veilingen ook een zeker economisch gegeven kunnen worden voor onze regio en zelfs een stuk reconversie voor onze fruitsector - die te maken heeft met toenemende internationale concurrentie - kan betekenen.

Ook wil ik nog even uw aandacht vestigen op de webcam, die sedert begin april in de Onze-Lieve-Vrouw Tuinbouwschool geïnstalleerd staat met steun van de provincie Limburg en de stad Sint-Truiden.
De Onze-Lieve-Vrouw Tuinbouwschool is als locatie gekozen omdat er diverse variëteiten geteeld worden in tegenstelling tot bijvoorbeeld een fruitbedrijf waar de fruitplantages beperkt zijn tot één variëteit (óf appelen óf peren óf kersen, etc.).
Door deze webcam daar te installeren kunnen we de evolutie van diverse vruchten het heel jaar in de gaten houden. De webcam kan van op afstand ingesteld worden.
Tot nu werd de webcam - sedert de installatie begin april 2008 - geraadpleegd door niet minder dan 17.652 bezoekers.
Er worden ook, en dit gedurende de ganse maand april, foto's gepubliceerd, iedere dag weer nieuwe. Deze foto's werden bekeken door 7.829 bezoekers.

“De bloesemfeesten moeten nog verder uitgewerkt worden, maar de bloesemwijding moet er een essentieel onderdeel van blijven”, besluit burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. 

 

 

Tags: