Burgemeestersconvenant

Tijdens de gemeenteraad van maandag 30 oktober 2017 in Sint-Truiden werd unaniem beslist om het nieuwe aangepaste Burgemeestersconvenant te ondertekenen.

“Sint-Truiden is hiermee de eerste gemeente die de oproep van de provincie Limburg beantwoordt na de klimaattop van 18 september 2017 en de ronde die we gedaan hebben naar alle Limburgse gemeenten toe”, zegt gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur Ludwig Vandenhove.

Goed werk. Als het positief is, mag het ook gezegd worden.
Natuurlijk is het maar een intentieverklaring, die moet omgezet worden in een concreet beleid.

“Ik hoop dat zo snel mogelijk andere, hopelijk alle Limburgse gemeenten het voorbeeld volgen.”

 

Zie ook ‘Ronde van Limburg’ van 05-10-2017 en 'Klimaatadaptatieplan Limburg 2017’ van 21-09-2017 op deze website.