Burgemeester Ludwig Vandenhove wil centraal secretariaat voor alle oud-strijdersverenigingen!

Tijdens zijn 15 november-toespraak deed burgemeester
Ludwig Vandenhove/> het voorstel om een Nationaal Secretariaat voor de oud-strijdersverenigingen op te richten.


De meeste leden worden stilaan te oud voor de veeleisende taken die het bestuur van een vereniging vergt.
Het stadsbestuur verleent nu reeds een belangrijke ondersteuning bij onder andere het verzenden van de briefwisseling, het organiseren van sommige plechtigheden, enz.
Wij zullen dit vanuit de stad Sint-Truiden blijven doen en die inspanningen zelfs nog opdrijven.

Er bestaan al een tijdje plannen voor het oprichten van een Nationaal Secretariaat voor de oud-strijdersverenigingen.

"Ik zal het vanuit mijn nieuwe functie als voorzitter van de commissie voor de Landsverdediging niet nalaten om aan te dringen dat dit Nationaal Secretariaat er zo spoedig mogelijk komt, zodat een groot deel van de huidige administratieve problemen van de nationale verenigingen kan worden opgelost", aldus
Ludwig Vandenhove/>, burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger.

Hopelijk zal met deze verwezenlijking de werking van de vaderlandslievende verenigingen in ere gehouden worden.